Kirkkoherra
Laihian seurakunta

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 1.1.2021

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Laihian seurakunnan kirkkoherran viran. Vaalitapa on välillinen.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa 1.2.2021 kello 15:00 mennessä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille sähköisesti KirkkoHR-palvelun kautta (rekry.evl.fi/rekry2/). Hakijoita kehotetaan varautumaan tuomiokapitulin haastatteluun 10.2.2021.

Viran erityiset tarpeet:

1. Seurakunnan ja sen toiminnan kokonaisjohtaminen

Kirkkoherran tulee olla seurakunnan johtaja niin toiminnallisessa kuin hengellisessä mielessä. Hänellä tulee olla näkemystä ja valmiutta seurakuntatyön kehittämiseen alati muuttuvassa toimintaympäristössä ja toisinaan nopeastikin muuttuvissa olosuhteissa. Kirkkoherran tulee hallita hallintoasiat, olla perehtynyt talouteen ja pysyä ajan tasalla seurakuntia koskettavista muutoksista hallinnon ja talouden puolella sekä seurakunnan taloudellisissa haasteissa.

2. Yhteistyö- ja esimiestaidot

Laihian seurakunnan henkilöstö koostuu erilaisista ja eri-ikäisistä ihmisistä, joista jokainen tekee työtä omalla persoonallaan. Kirkkoherran odotetaan tukevan ja valmentavan alaisia heidän monesti itsenäisessä työssään, sekä innostavan työyhteisöä ja antavan näkemystä työalojen välisen yhteistyön kehittämiseen. Kirkkoherran on nautittava koko työyhteisön luottamusta ja häneltä odotetaan osaamista hyvän työilmapiirin rakentamiseen ja ylläpitoon. Erityisen tärkeää on kirkkoherran ja talouspäällikön yhteistyö.

Seurakunta tekee runsaasti yhteistyötä Laihian kunnan, kolmannen sektorin toimijoiden sekä paikallisten yritysten kanssa. Luottamushenkilöiden kanssa tehtävän yhteistyön sujuminen on ensiarvoisen tärkeää. Kirkkoherra on avainasemassa seurakunnan sidosryhmätyössä.

3. Viestintä- ja mediataidot

Kirkkoherralta odotetaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Kirkkoherran tulee olla seurakuntalaisten ja kuntalaisten helposti lähestyttävissä. Kirkkoherran tulee olla avoin eri välineiden ja tekniikoiden käyttöön vuorovaikutuksessa. Hän edustaa seurakuntaa ja ”antaa seurakunnalle kasvot”.

4. Seurakuntalaisten kohtaaminen ja palveleminen

Laihian seurakunnan kokoisessa seurakunnassa kirkkoherra osallistuu muiden pappien kanssa tasavertaisesti seurakuntatyöhön. Seurakuntalaisten palvelemisen tulee olla keskiössä. Myös kirkkoherralle kuuluvat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, rippikoulu jne. Laihialla kirkkoherra on seurakuntalaisille tärkeä ja merkittävä hahmo, jonka kanssa halutaan olla tekemisissä. Kirkkoherra on seurakunnalleen hengellinen ja arvojohtaja.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot