(Poistunut julkaisusta)

Kirkkoherra
Hiippakunnat, Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, Huopalahden rovastikunta, Kannelmäen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.10.2020

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Kannelmäen seurakunnan kirkkoherran viran vaalilla, jonka toimittaa seurakuntaneuvosto.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virkaan vaaditaan lisäksi seurakuntatyön johtamisen tutkinto. Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Hakemuksen liitteenä tulee olla nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa sekä lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen.

Viran erityiset tarpeet on määritelty seuraavasti:

- Edellytämme hakijalta hyvää kirkon ja seurakunnan talouden ja hallinnon osaamista sekä monipuolista seurakuntatyön tuntemusta.
- Pidämme tärkeänä kokemusta ja näkemystä tämän ajan monimuotoisen kaupunkiseurakuntaympäristön tarpeista ja kykyä viedä niitä seurakunnan strategiaan ja toimintaan.
- Edellytämme kokemukseen perustuvaa hyvää henkilöstöjohtamisen taitoa ja nykyaikaista lähestymistä organisaation johtamiseen sekä taitoa ja näkemystä johtaa moniammatillista työyhteisöä myös toimintakulttuurin muu-toksessa ja murroksessa.
-Haemme yhteistyön taitajaa, joka verkostoituu laajasti kirkollisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.
- Arvostamme hyviä ja monipuolisia viestintätaitoja ja ymmärrystä monikanavaisen viestinnän merkityksestä tässä ajassa sekä halua kehittää niitä.
- Englannin kielen suullinen osaaminen katsotaan eduksi.
- Tämän lisäksi toivomme, että kirkkoherra on helposti lähestyttävä, hyvän hengen luoja, joka toimii rohkeasti lähimmäisten ja ympäristön parhaaksi.

Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 27.11.2020 klo 15.00. Viran hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun. Tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle. Hakemuksista tehdyn yhdistelmän muodostama henkilörekisteri ja tuomiokapitulin tekemä henkilöarvio hakijoista eivät ole yleisöjulkisia. Hakijoista annetun lausunnon johtopäätösosa on julkinen, julkisuuslaki 6 § 6 k.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki; sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi.