(Poistunut julkaisusta)

Kirkkoherra
Hämeenkylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.10.2020

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Hämeenkylän seurakunnan kirkkoherran viran vaalilla, jonka toimittaa seurakuntaneuvosto.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virkaan vaaditaan lisäksi seurakuntatyön johtamisen tutkinto. Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Hakemuksen liitteenä tulee olla nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa sekä lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen.

Viran erityiset tarpeet on määritelty seuraavasti:
- Vahva sitoutuminen Raamatusta nousevaan luterilaiseen oppitunnustukseen ja hengelliseen opetukseen
- Taito kehittää, suunnitella ja organisoida seurakuntatyötä
- Kyky kehittää seurakunnan lähetystyötä ja kansainvälistä työtä
- Hyvä talouden ja hallinnon osaaminen
- Hyvä yhteistyökyky seurakuntayhtymän, koulujen, paikallisten järjestöjen ja kaikkien kirkollisten herätysliikkeiden kanssa
- Hyvä henkilöstöjohtaminen, innostavuus, innovatiivisuus, kouluttaminen ja ohjaaminen
- Hyvät viestinnälliset taidot

Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 6.11.2020 klo 15.00. Viran hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 23.11., 27.11. ja 30.11.2020. Tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle. Hakemuksista tehdyn yhdistelmän muodostama henkilörekisteri ja tuomiokapitulin tekemä henkilöarvio hakijoista eivät ole yleisöjulkisia. Hakijoista annetun lausunnon johtopäätösosa on julkinen, julkisuuslaki 6 § 6 k.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki; sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi.