(Poistunut julkaisusta)

Kirkkoherra
Agricolan suomalainen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.9.2019

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Agricolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherran viran vaalilla, jonka toimittaa seurakuntaneuvosto.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virkaan vaaditaan lisäksi seurakuntatyön johtamisen tutkinto. Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Hakemuksen liitteenä tulee olla nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa sekä lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen.

Viran erityiset tarpeet on määritelty seuraavasti:
Agricolan suomalainen seurakunta toimii ensimmäistä vuottaan. Alueellisesti seurakunta on laaja kattaen Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan alueen. Toiminta tapahtuu pienessä kaupunkikeskustassa sekä useissa kylissä ympäri seurakunnan aluetta. Viranhaltijan on liikuttava alueella. Loviisan ja Lapinjärven alue on vahvasti kaksikielinen. Alue on jaettu kielellisellä perusteella kahdeksi seurakunnaksi. Kummankin kotimaisen kielen taito helpottaa yhteistyötä seurakuntayhtymässä.

Valittavalta kirkkoherralta edellytämme:
- luterilaista uskonkäsitystä
- kykyä kehittää laaja-alaisesti uuden seurakunnan toimintaa
- kokemusta työyhteisöjohtamisesta
- taloushallinnon ymmärrystä
- seurakuntahallintokäytäntöjen osaamista

Katsomme eduksi:
- hyvät viestinnälliset taidot
- kokemus sekä kaupunki- että maalaisseurakunnasta

Hakuaika virkaan päättyy torstaina 17.10.2019 klo 15.00. Viran hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 28.10.2019. Tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle. Hakemuksista tehdyn yhdistelmän muodostama henkilörekisteri ja tuomiokapitulin tekemä henkilöarvio hakijoista eivät ole yleisöjulkisia. Hakijoista annetun lausunnon johtopäätösosa on julkinen, julkisuuslaki 6 § 6 k.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki; sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi.