(Poistunut julkaisusta)

Kirkkoherra
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.2.2019

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa on avoinna kirkkoherran virka 1.12.2019 lukien. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa seurakuntaneuvosto.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto on antanut (7.2.2019 § 44) seuraavan lausunnon kirkkoherran viran erityisistä tarpeista:
"Kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 § määrittelemien kirkkoherran tehtävien lisäksi kirkkoherran viran hoitaminen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa edellyttää seuraavaa.
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherran työssä painottuvat hallinnollinen osaaminen sekä talous- ja henkilöstöjohtaminen.
Toivomme kirkkoherralta kehittävää työotetta ja taitoa visioida tulevaa – perinteitä unohtamatta. Hyvät sosiaaliset ja yhteistyötaidot ovat välttämättömyys työssä menestymiselle.
Hakijalta edellytämme kokonaiskirkon tuntemista ja kokemusta paikallis-seurakuntatyöstä sekä ymmärrystä seurakuntayhtymässä toimimisesta.
Kirkkoherraksi pyrkivän tulee arvostaa avaraa kansankirkollista seurakuntatyötä ja hän tunnistaa myös pienen ihmisen tarpeet suuressa kokonaisuudessa.
Kirkkoherralta odotamme kokemusta ja taitoa hallita suuria kokonaisuuksia myös paineen alla.
Työhön sitoutumisen ja esimerkkinä toimimisen tulee sujua luonnostaan.
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta tarjoaa mukavan ja kannustavan työyhteisön, sitoutuneita vapaaehtoisia ja hyvät verkostot ympäri Hämettä."

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi (KJ 6:10 §). Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa (KJ 6:4 § 1 mom.). Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisteriote (KL 6:33 §).

Virasta lisätietoja antavat:.
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Erkki Alanen, erkki.alanen@pp3.inet.fi, p. 040 843 5861
- 26.2.2019 klo 10 – 12
- 1.3.2019 klo 13 - 15
Kirkkoherra Timo Kalaja, timo.kalaja@evl.fi, p. 040 804 9301
- 8.3.2019 klo 12 – 14
- 11.3.2019 klo 12 - 14

Hakuaika päättyy 15.3.2019 klo 15.00 mennessä.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Näsilinnankatu 26, 7. kerros, 33200 Tampere tai sähköpostitse: tampere.tuomiokapituli@evl.fi.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote ja lääkärintodistus (KL 6:16, 4 mom.).

Verkkolomakkeella nimikirjaote liitetään Liitä ansioluettelosi -kohtaan ja lääkärintodistus liitetään Liitetiedosto -kohtaan. Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.

Tuomiokapituli on varautunut haastattelemaan virkaa hakeneet keskiviikkona 20.3.2019 klo 13:00 alkaen. Tarkempi haastattelukutsu lähetetään hakijoille hakuajan päätyttyä.