(Poistunut julkaisusta)

Kirkkoherra
Hiippakunnat, Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.9.2018

KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI
on julistanut haettavaksi Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran viran. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto. Virka tulee avoimeksi 1.1.2019 lukien.
Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake), josta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Virkaan valitun tulee esittää rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.
Kirkkoherran tehtävistä säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Lisäksi Sonkajärven seurakunta seurakuntaneuvosto on todennut Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran viran erityisiä tarpeita olevan
- kirkollisen hallinnon, talouden ja henkilöstöjohtamisen osaaminen
- jumalanpalveluselämän osaaminen
- vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
Hakuaika päättyy 8.10.2018 klo 15.00.
Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Verkkolomakkeella nimikirjanote liitetään Liitä ansioluettelosi -kohtaan ja lääkärintodistus liitetään Liitetiedosto -kohtaan. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio.
Lisätietoja virasta antavat kirkkoherra Helena Nykänen: puh. 044 0711 235 tai helena.nykanen@evl.fi sekä seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Eino Luukkonen: puh. 040 5802 195 tai eino.luukkonen@pp3.inet.fi.
Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa tuomiokapitulin notaari Janne Bovellan: puh. 044 7050 604 tai janne.h.bovellan@evl.fi.