(Poistunut julkaisusta)

Kirkkoherra
Haagan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.6.2018

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Haagan seurakunnan kirkkoherran viran vaalilla, jonka toimittaa seurakuntaneuvosto.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virkaan vaaditaan lisäksi seurakuntatyön johtamisen tutkinto. Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Hakemuksen liitteenä tulee olla nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa sekä lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen.

Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 3.8.2018 klo 15.00. Viran hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 7.8.2018, 9.8.2018 ja 21.8.2018. Tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle. Hakemuksista tehdyn yhdistelmän muodostama henkilörekisteri ja tuomiokapitulin tekemä henkilöarvio hakijoista eivät ole yleisöjulkisia. Hakijoista annetun lausunnon johtopäätösosa on julkinen, julkisuuslaki 6 § 6 k.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki; sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi.

Tietoja seurakunnasta antavat kirkkoherra Marja Heltelä, puh. (09) 2340 3210, marja.heltela@evl.fi, ja ajalla 23.6. - 22.7.2018 seurakuntapastori Mari Silin, puh. (09) 2340 3213, mari.silin@evl.fi.

- Seurakunnan lausunto viran erityisistä tarpeista -

Haagan seurakunnassa on noin 15 000 jäsentä ja alueella asuu noin 26 000 asukasta. Seurakunnassa on 26 palkattua työntekijää. Seurakunnan ominaispiirteisiin kuuluu vahva seurakuntalaisten osallisuus, laaja vapaaehtoistoiminta, hyvä yhteistyö alueen toimijoiden kanssa sekä työalat ylittävä työote. Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa ja henkilöstöä sekä vastata seurakunnan hallinnosta ja taloudesta yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa.

Kirkkoherralta edellytetään

- Hyvää kaupunkiseurakunnan toiminnan, hallinnon ja talouden tuntemusta
- Vahvaa hengellistä, hallinnollista ja toiminnallista johtamistaitoa muuttuvassa toimintaympäristössä
- Näyttöä osallistavasta tiimiorganisaation ja henkilöstön johtamisesta
- Kykyä luoda edellytyksiä seurakuntalaisten aktiiviselle osallistumiselle
- Vahvaa teologista osaamista
- Kykyä edistää ekumeniaa ja uskontojen ja katsomusten välistä dialogia
- Valmiutta monipuolisen jumalanpalveluselämän kehittämiseen
- Halua ja taitoa puolustaa haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä
- Halua edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa
- Erinomaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä näyttöä verkostoitumisesta