(Poistunut julkaisusta)

Kirkkoherra
Pakilan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.6.2018

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Pakilan seurakunnan kirkkoherran viran vaalilla, jonka toimittaa seurakuntaneuvosto.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virkaan vaaditaan lisäksi seurakuntatyön johtamisen tutkinto. Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Hakemuksen liitteenä tulee olla nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa sekä lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen.

Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 3.8.2018 klo 15.00. Viran hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 21.8.2018, 22.8.2018 ja 23.8.2018. Tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle. Hakemuksista tehdyn yhdistelmän muodostama henkilörekisteri ja tuomiokapitulin tekemä henkilöarvio hakijoista eivät ole yleisöjulkisia. Hakijoista annetun lausunnon johtopäätösosa on julkinen, julkisuuslaki 6 § 6 k.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki; sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi.

Tietoja seurakunnasta antaa kirkkoherra, puh. (09) 2340 5510.

- Seurakunnan lausunto viran erityisistä tarpeista -

Pakilan seurakunnan aluetta luonnehtii sanonta urbaani viherkaupunki, siihen kuuluvat Helsingin pohjoiset kaupunginosat Länsi-Pakila, Itä-Pakila sekä Tuomarinkylän Paloheinä ja Torpparinmäki. Asukkaat arvostavat asuinalueensa luonnonläheisyyttä, pientalovaltaisuutta ja turvallisuutta sekä ihmisten välistä kunnioittavaa yhteistyötä.

Helsingin suomenkielisistä seurakunnasta kirkkoonkuulumisprosentiltaan Pakilan seurakunta oli 2017 suurin. Lapsiperheiden alueena lapset ja nuoret ovat seurakunnan työn keskiössä. Tavoitteenamme on kohdata perheet tarpeineen ja palvella yhteisöä laadukkaasti samoin kuin tukea alueella pitkään asuneita senioreita aktiivisina toimijoina paikallisissa yhteisöissä.

Kirkkoherraksi valittavalta alueellamme edellytämme

- Näyttöä johtajuudesta ja yhteisöllisen toiminnan tukemisesta
- Toimimista seurakunnan hengellisenä johtajana ja läsnäolevana kasvona
- Vahvaa osaamista tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta henkilöjohtamisesta sekä tuloksekkaasta ja vastuullisesta taloushallinnon johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä
- Viestintä- ja verkostoitumistaitoja sekä kykyä luoda toimivia yhteyksiä naapuriseurakuntiin ja muihin toimijoihin kaupungissa
- Kykyä toimintakulttuurin murroksessa ja olosuhteiden muutoksissa kehittää ja johtaa seurakuntaa työntekijöineen joustavasti sekä ihmisläheisesti tavoitteiden suuntaan
- Avarakatseisuutta, innovatiivisuutta sekä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja