(Poistunut julkaisusta)

Kirkkoherra
Isonkyrön seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.1.2018

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Isonkyrön seurakunnan kirkkoherran viran 24.1.–22.2.2018. Vaalitapa on välillinen.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Isonkyrön seurakunnan kirkkoherran viran erityistarpeita ovat: henkilöstöhallinnolliset taidot ja kokemus, yhteistyökyky, viestinnälliset taidot, seurakunnan strategian toteuttaminen ja kehittäminen, verkostoituminen yhteistyötahojen kanssa. Viranhoito edellyttää hengellistä johtajuutta ja muutosjohtajuutta sekä avoimuutta seurakuntatyön, erityisesti jumalanpalveluselämän, kehittämisessä.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa 22.2.2018 kello 15:00 mennessä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille sähköisesti KirkkoHR-palvelun kautta: https://rekry.evl.fi/rekry2/#/job/12900?lang=fi_FI&portal=rekry2&ref=11dsxolkc1i4j

Tiedusteluihin vastaavat: vt. khra Eero Holma, p. 044-5598764 ja kvpj Sirkku Rinnekari,

p. 040-5293717 (klo 12-20 välisenä aikana).