(Poistunut julkaisusta)

Kirkkoherra
Porvoon suomalainen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.1.2018

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Porvoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherran viran. Kirkkoherran valitsee seurakuntaneuvosto.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virkaan vaaditaan lisäksi seurakuntatyön johtamisen tutkinto. Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Hakemuksen liitteenä tulee olla nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa sekä lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen.

Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 16.2.2018 klo 15.00. Viran hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 2.3.2018 ja 5.3.2018.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki; sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi.

Tietoja seurakunnasta antavat kirkkoherra Heikki Hakamies, p. 040 717 5681, heikki.hakamies@evl.fi, seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Marja Sainio, p. 0400 447714, marja.sainio1@outlook.com ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anna Talvitie, p. 050 349 3341, anna.talvitie@icloud.com.

-Seurakunnan lausunto viran erityisistä tarpeista-

- Kyky toimia suuren seurakunnan teologisena ja hengellisenä johtajana
- Kyky toimia muutosjohtajana Porvoon seurakuntayhtymää kehitettäessä
- Kyky asioida ja toimia kaksikielisessä toimintaympäristössä
- Taito ja kyky asialliseen ja oikeudenmukaiseen henkilöstöjohtamiseen
- Hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot
- Hyvät valmiudet seurakuntahallinnon hoitamiseen
- Valmiudet ja kyky vapaaehtoistoiminnan ja osallisuuden kehittämiseen
- Kyky verkostoitua alueen toimijoiden kanssa