(Poistunut julkaisusta)

Kirkkoherra, Valkealan seurakunta
Valkealan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.5.2018

Valkealan seurakunnan kirkkoherran virka on haettavana 29.6.2018 klo 15 mennessä. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti KirkkoHR:n kautta. Vaalitapa on välitön vaali, jossa valinnan suorittavat Valkealan seurakunnan jäsenet. Hakemukseen on liitettävä ote kirkon nimikirjasta, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa sekä lääkärintodistus (T-lomake). Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.

Hakijoiden haastattelu on tuomiokapitulissa 30.8. ja kelpoisuuspäätös ja vaalisijoille asettaminen arviolta 18.9.2018. Vaalipäivä on helmikuussa 2019.

Kirkkoherran viran erityiset tarpeet on määritelty seuraavasti:

1) Yleinen johtamistaito ja henkilöstö- ja hallinto-osaaminen
2) Hengellinen johtajuus, Raamatun tuntemus ja sitoutuminen kirkon uskoon
ja oppiin. Halu seurakunnan kehittämiseen ja maallikoiden sitouttaminen
vastuuseen.
3) Kyky tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten, järjestöjen ja muiden
yhteistyötahojen sekä erilaisia opillisia painotuksia edustavien kristittyjen
kanssa.
4) Riittävä perehtyminen seurakunnan käyttämien atk-ohjelmien käyttöön ja
oma auto

Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Merja Larvi, puh. 0400 896 796 tai merja.larvi@evl.fi