(Poistunut julkaisusta)

Kirkkoherra, Heinolan seurakunta
Heinolan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.3.2018

Heinolan seurakunnan kirkkoherran virka vapautuu 1.12.2018 lukien.

Seurakunta on määritellyt kirkkoherran viran erityistarpeet seuraavasti:
-kyky toimia avarakatseisena ja vahvana hengellisenä johtajana
-valmius laajaan yhteistyöhön seurakunnan toimintaympäristön,
seurakuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa,
- vastuuta kantava ja vastuuta antava henkilöstöjohtaja sekä
seurakuntahallinnon tunteva muutosjohtaja
- hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot omaava johtaja

Hakuaika virkaan päättyy 6.4.2018 klo 15. Hakemukset on toimitettava ensisijaisesti KirkkoHR:n kautta. Toissijaisesti hakemukset voi toimittaa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituliin, os. PL 122, 50101 Mikkeli

Hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus (KL 6:16 §) ja ote kirkon nimikirjasta. Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Vaali suoritetaan välillisenä vaalina, jossa valinnan suorittaa Heinolan seurakunnan kirkkovaltuusto.

Lisätietoja antavat kirkkovaltuuston pj Heikki Mäkilä, p. 050 616 99, heikki.makila@phnet.fi
kirkkoneuvoston varapj, rovasti Anja Mastosalo, p. 044 510 8944, anja.mastosalo@phnet.fi