(Poistunut julkaisusta)

Kirjastosihteeri
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.9.2020

Jyväskylän yliopiston 2600 asiantuntijan ja 14 700 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.


Tule meille


kirjastosihteerin tehtävään 1.12.2020 alkaen toistaiseksi


Avoimen tiedon keskus (Open Science Centre) tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa edistääkseen yliopistoyhteisön tiedonkäyttöä sekä tieteellisen tiedon leviämistä yhteiskuntaan. Yliopiston kirjasto ja tiedemuseo muodostavat Avoimen tiedon keskuksen.


Kirjastosihteerin tehtäviin kuuluu monipuolisesti asiakaspalvelu- ja kokoelmatehtäviä palvelupisteissä sekä Kanavuoren kokoelmakeskuksessa Vaajakoskella. Kirjastosihteerin tehtävässä painottuvat asiakasviestintä verkossa ja sähköisten aineistojen hallinta. Kirjastosihteeri työskentelee Avoimen tiedon keskuksen asiakaspalvelutiimissä ja osallistuu tarvittaessa tiimin muihin tehtäviin.


Tehtävään valittavalta edellytetään informaatiotutkimuksen tai kirjastoalan ammatillista koulutusta sekä työkokemusta asiakaspalvelusta ja kokoelmatyöstä yliopistokirjastossa. Työssä menestymistä edesauttavat ajantasainen ammatillinen osaaminen, hyvät tietotekniset taidot, sähköisten tietoaineistojen ja KOHA-kirjastojärjestelmän tuntemus, joustavuus, tietämys avoimen tieteen periaatteista, vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot, suomeksi ja englanniksi.


Tehtävässä pääset osaksi innostavaa työyhteisöä, jossa tukenasi on laaja asiantuntijoiden verkosto. Monipuolinen henkilöstökoulutuksemme tarjoaa sinulle mahdollisuuden oman osaamisesi kehittämiseen. Huolehdimme hyvinvoinnistasi tarjoamalla sinulle hyvän työterveyspalvelun ja huippuluokan liikuntapalvelut ja -edut. Voit käyttää työajastasi kaksi tuntia viikossa liikunnan harrastamiseen. Liukuva työaika ja mahdollisuus osittaiseen etätyöhön tukee työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa.


Palkkauksessa noudatamme yliopistojen työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää, jossa tehtävä sijoittuu muun henkilöstön vaativuustasolle 5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanlisää. Kokonaispalkka työsuhteen alkaessa on noin 2200 - 2400 euroa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi.


Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Lisätietoja antavat: asiakaspalvelutiimin vetäjä, informaatikko Nina Kivinen, puhelin: 040 805 3800, sähköposti nina.k.s.kivinen@jyu.fi ja kirjastotoimintojen päällikkö, toimistopäällikkö Marjut Virkkunen, puhelin: 050 581 8354, sähköposti marjut.virkkunen@jyu.fi .


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:


1) Hakemus


2) Ansioluettelo (cv)


3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.


Hakemus tulee jättää viimeistään 23.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.