(Poistunut julkaisusta)

Kirjastosihteeri
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.11.2019

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.

Haettavana on

kirjastosihteerin tehtävä 1.1.2020 alkaen toistaiseksi.


Avoimen tiedon keskus (Open Science Centre) tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa edistääkseen yliopistoyhteisön tiedonkäyttöä sekä tieteellisen tiedon leviämistä yhteiskuntaan. Yliopiston kirjasto ja tiedemuseo muodostavat Avoimen tiedon keskuksen.


Kirjastosihteerin tehtäviin kuuluvat monipuoliset kokoelmahallinta- ja luettelointityöt, asiakaspalvelu palvelupisteissä sekä Kanavuoren kokoelmakeskuksessa Vaajakoskella. Kirjastosihteeri työskentelee Avoimen tiedon keskuksen kokoelmatiimissä ja osallistuu tarvittaessa tiimin muihin tehtäviin.

Tehtävään valittavalta edellytetään informaatiotutkimuksen tai kirjastoalan ammatillista koulutusta sekä työkokemusta asiakaspalvelusta ja luettelointi- ja kokoelmatyöstä yliopistokirjastossa. Työssä menestymistä edesauttavat ajantasainen ammatillinen osaaminen, KOHA-kirjastojärjestelmän tuntemus, tietämys avoimen tiedon ja tieteen periaatteista sekä hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot suomeksi ja englanniksi.

Palkkauksessa noudatamme yliopistojen työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää, jossa tehtävä sijoittuu muun henkilöstön vaativuustasolle MV05. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanlisää. Kokonaispalkka työsuhteen alkaessa on noin 2100–2500 euroa/kk riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi.


Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Lisätietoja antavat: museotoimintojen päällikkö Pirjo Vuorinen pirjo.vuorinen@jyu.fi tai kokoelmatiimin vetäjä, informaatikko Hannu Markkanen hannu.markkanen@jyu.fi


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Hakemus
2) Ansioluettelo (cv)
3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.


Hakemus tulee jättää viimeistään 30.11.2019 sähköisellä hakulomakkeella.