Kirjastopedagogi, Sellon kirjasto
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 8.7.2021

Kiinnostaako työ lasten ja nuorten parissa? Haluatko järjestää vapaa-ajan toimintaa nuorille sekä osallistua erilaisten tapahtumien järjestämiseen? Oletko kiinnostunut lukemaan innostamisesta?

Espoon kaupunginkirjastossa on haettavana kirjastopedagogin sijaisuus ajalle 1.9.2021-30.6.2022. Kirjastopedagogin keskeinen tehtävä on olla mukana kehittämässä ja toteuttamassa lasten ja nuorten kirjastopalveluita ja erityisesti kaikkien lukutaitojen edistämisen tehtävää myös vapaa-ajan kirjastonkäytössä.

Osallisuuden tukemisen keskeiset sisällöt ovat turvallisen tilan ja mielekkään tekemisen tarjoaminen, mediakasvatus, oppimisen tuki sekä varhainen tuki ongelmatilanteissa. Lisäksi kannustamme lapsia ja nuoria omaehtoiseen tekemiseen ja aktiiviseen kulttuurin tuottamiseen. Työnkuvaan voi lisäksi tulla osaamisen mukaan esim. ryhmäkäyntien vetämistä, tapahtumatuotantoa tai kokoelmatyötä. Pääasiallinen työpiste on Sellon kirjaston nuortenosasto Pointti, jossa on moniammatillinen työyhteisö ja jossa edistetään nuorten hyvinvointia ja osallisuutta verkostomaisesti kaupungin muiden toimijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

Työssä korostuvat nuorten kohtaaminen, osallistava työ, opiskelun ja oppimisen tuki sekä syrjäytymisen ehkäisy. Työhön sisältyy myös mediakasvatusta ja monipuolisten lukutaitojen edistämistä. Työhön valitulla tulee olla erinomaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Työotteemme on kokonaisvaltaisesti pedagoginen, keskeisenä tavoitteena oppimiselle ja oivaltamiselle otollisen ilmapiirin luominen vuorovaikutuksen ja jaetun asiantuntijuuden keinoin.

Espoon kaupunginkirjasto toimii monimuotoisesti espoolaisten lasten, nuorten ja aikuisten arjessa. Suomalaisessa kirjastokentässä se on suunnannäyttäjä, kehityksen kärjessä niin lasten- ja nuortentyössä, makerspace-toiminnassa, pelikasvatuksessa kuin musiikkipedagogiikassakin.

Kirjaston yhteiskunnalliset tehtävät ovat osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden mahdollistaminen, kaikkien lukutaitojen edistäminen sekä kestävän kehityksen toteuttaminen. Kirjaston toimintaa ohjaavat sivistys ja osallistuminen yhteiskunnalliseen vuoropuheluun.

Työpaikan nimi: Kaupunginkirjasto, Leppävaarankatu 9, 02260 Espoo.
Työaika: 36 h 15 min / viikko
Työ on kaksivuorotyötä ja siihen sisältyy myös viikonloppuvuoroja.
Sopimusala:KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto.

Edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, lasten ja nuorten kohtaamisen taitoja, ratkaisukeskeisyyttä sekä osaamista nuorten mediakasvatuksesta ja lukutaitojen edistämisestä.

Arvostamme kokemusta ryhmien vetämisestä, nuorten vapaa-ajan toiminnan järjestämisestä sekä osallistamisprojekteista. Myös muu kaupunginkirjastoa hyödyttävä erikoisosaaminen otetaan huomioon.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot