(Poistunut julkaisusta)

Kirjastopedagogi kehittämistehtäviin (johtava kirjastopedagogi)
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.5.2020

Espoon kaupunginkirjastossa on haettavana johtavan kirjastopedagogin toimi. Johtavalla kirjastopedagogilla ei ole esimiesvastuuta, vaan hänen tehtävänsä on kehittää toimintaa kaupunginkirjaston strategian mukaisesti. Juuri nyt työn keskeistä sisältöä ovat kirjaston asiakaspalvelun ja neuvonnan uudistaminen sekä digituen vakiinnuttaminen osaksi kirjastoammattilaisten työtä.

Espoon kaupunginkirjasto toimii monimuotoisesti espoolaisten lasten, nuorten ja aikuisten arjessa. Suomalaisessa kirjastokentässä se on suunnannäyttäjä, kehityksen kärjessä niin lasten- ja nuortentyössä, makerspace-toiminnassa kuin pelikasvatuksessakin.

Kirjaston yhteiskunnalliset tehtävät ovat osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden mahdollistaminen, kaikkien lukutaitojen edistäminen sekä kestävän kehityksen toteuttaminen. Kirjaston toimintaa ohjaavat sivistys ja osallistuminen yhteiskunnalliseen vuoropuheluun. Tavoitteiden saavuttamiseksi kirjasto on siirtynyt prosessiorganisaatioon vuoden 2020 alusta.

Työotteemme on kokonaisvaltaisesti pedagoginen, keskeisenä tavoitteena oppimiselle ja oivaltamiselle otollisen ilmapiirin luominen vuorovaikutuksen ja jaetun asiantuntijuuden keinoin.   

Espoon kaupunginkirjastossa tehtäväkierto on jokaisen oikeus ja velvollisuus. Työnkuvasi samoin kuin työpisteesikin tulee siis muuttumaan vuosien varrella. Saat opetella uusia taitoja ja tehtäviä, ja kirjasto saa osaamisesi monipuolisesti käyttöön.

Työ on kaksivuorotyötä ja siihen sisältyy myös viikonloppuvuoroja.

Työaika: 36 t 45 min

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto

Edellytämme kokemusta palveluiden kehittämisestä, hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, ratkaisukeskeisyyttä sekä hyvää organisointikykyä.

Arvostamme kokemusta kehittämisprojektien vetämisestä, pedagogisia taitoja, näyttöä laajojen kokonaisuuksien hallinnasta, kykyä sujuvaan vuorovaikutukseen ja viestintään monenlaisten ihmisten kanssa sekä kokemusta asiakkaiden ja henkilökunnan osallistamisesta.

Kirjasto kuuluu ja vaikuttaa itseään kauemmas. Kirjaston toimintaa ohjaavat sivistys ja osallistuminen yhteiskunnalliseen vuoropuheluun.