(Poistunut julkaisusta)

Kirjastopedagogi Espoon kaupunginkirjastoon
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.1.2020

Espoon kaupunginkirjasto toimii monimuotoisesti espoolaisten lasten, nuorten ja aikuisten arjessa. Suomalaisessa kirjastokentässä se on suunnannäyttäjä, kehityksen kärjessä niin lasten- ja nuortentyössä, makerspace-toiminnassa kuin pelikasvatuksessakin.

Kirjaston yhteiskunnalliset tehtävät ovat osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden mahdollistaminen, kaikkien lukutaitojen edistäminen sekä kestävän kehityksen toteuttaminen. Kirjaston toimintaa ohjaavat sivistys ja osallistuminen yhteiskunnalliseen vuoropuheluun. Tavoitteiden saavuttamiseksi kirjasto on siirtynyt prosessiorganisaatioon vuoden 2020 alusta.

Espoon kaupunginkirjastossa on haettavana tapahtumatuotantoon painottuva kirjastopedagogin toimi. Kirjastopedagogi on keskeisessä roolissa kirjaston tapahtumatoiminnan organisoinnissa yhtenäiseksi prosessiksi. Kirjaston tapahtumien tuottamisen ja koordinoinnin lisäksi pedagogi osallistuu tapahtumien käytännön toteutukseen ja järjestelyihin. Pedagogin työtehtäviin kuuluu tapahtumaprosessin jatkuva kehittäminen. Työtä tehdään koko Espoon alueella ja pysyvämpi työpiste sovitaan yhdessä.

Työotteemme on kokonaisvaltaisesti pedagoginen, keskeisenä tavoitteena oppimiselle ja oivaltamiselle otollisen ilmapiirin luominen vuorovaikutuksen ja jaetun asiantuntijuuden keinoin.

Espoon kaupunginkirjastossa tehtäväkierto on jokaisen oikeus ja velvollisuus. Työnkuvasi samoin kuin työpisteesikin tulee siis muuttumaan vuosien varrella. Saat opetella uusia taitoja ja tehtäviä, ja kirjasto saa osaamisesi monipuolisesti käyttöön.

Työ on kaksivuorotyötä ja siihen sisältyy myös viikonloppuvuoroja.
Työpaikan nimi: Espoon kaupunginkirjasto

Työaika: 36 t 45 min viikossa

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään kokemusta tapahtumatuotannosta sekä hyvää vuorovaikutus- ja esiintymistaitoa, ratkaisukeskeisyyttä, hyvää organisointikykyä sekä näyttöä laajojen kokonaisuuksien hallinnasta.

Arvostamme pedagogisia taitoja, kokemusta verkostomaisesta työskentelystä, kokemusta lapsille ja nuorille suunnattujen tapahtumien tuottamisesta sekä kokemusta osallistavien tapahtumien järjestämisestä. Myös muu kaupunginkirjastoa hyödyttävä erikoisosaaminen otetaan huomioon.

Kirjasto kuuluu ja vaikuttaa itseään kauemmas. Kirjaston toimintaa ohjaavat sivistys ja osallistuminen yhteiskunnalliseen vuoropuheluun.