(Poistunut julkaisusta)

Kirjastopedagogi, 3 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.1.2020

Kiinnostaako työ lasten ja nuorten parissa? Haluatko järjestää vapaa-ajan toimintaa nuorille sekä osallistua erilaisten tapahtumien järjestämiseen?

Espoon kaupunginkirjastossa on haettavana 3 kirjastopedagogin vakituista tehtävää 1.4.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kirjaston organisaatio on juuri uudistunut, ja lasten ja nuorten vapaa-ajan kirjastopalvelut tuotetaan koko kirjaston tasoisena yhteisenä lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen -prosessina. Kirjaston yhteiskunnalliset tehtävät ovat osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden mahdollistaminen, kaikkien lukutaitojen edistäminen ja kestävän kehityksen toteuttaminen.

Kirjastopedagogien keskeinen tehtävä on olla mukana kehittämässä ja toteuttamassa lasten ja nuorten kirjastopalveluita ja erityisesti kaikkien lukutaitojen edistämisen tehtävää myös vapaa-ajan kirjastonkäytössä. Osallisuuden tukemisen keskeiset sisällöt ovat turvallisen tilan ja mielekkään tekemisen tarjoaminen, mediakasvatus, oppimisen tuki sekä varhainen tuki ongelmatilanteissa. Lisäksi kannustamme lapsia ja nuoria omaehtoiseen tekemiseen ja aktiiviseen kulttuurin tuottamiseen. Työnkuvaan voi lisäksi tulla osaamisen mukaan esim. ryhmäkäyntien vetämistä, tapahtumatuotantoa tai kokoelmatyötä. Työhön valitulla tulee olla erinomaiset yhteistyötyö- ja vuorovaikutustaidot. Työtä tehdään koko Espoon alueella ja pysyvämpi työpiste sovitaan yhdessä.

Espoon kaupunginkirjasto on lasten ja nuorten pedagogisen kirjastotyön johtava suunnannäyttäjä Suomessa. Teemme vaikuttavaa ja laajaa kouluyhteistyötä sekä monipuolista lasten ja nuorten lukutaitoa tukevaa toimintaa.

Työotteemme on kokonaisvaltaisesti pedagoginen, keskeisenä tavoitteena oppimiselle ja oivaltamiselle otollisen ilmapiirin luominen vuorovaikutuksen ja jaetun asiantuntijuuden keinoin.

Espoon kaupunginkirjastossa tehtäväkierto on jokaisen oikeus ja velvollisuus. Työnkuvasi samoin kuin työpisteesikin tulee siis muuttumaan vuosien varrella. Saat opetella uusia taitoja ja tehtäviä, ja kirjasto saa osaamisesi monipuolisesti käyttöön.

Työ on kaksivuorotyötä ja siihen sisältyy myös viikonloppuvuoroja.

Työpaikan nimi: Espoon kaupunginkirjasto

Työaika: 36 t 45 min viikossa

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään: hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, lasten ja nuorten kohtaamisen taitoja, lasten- ja nuortenaineistojen tuntemusta, oman osaamisen jakamista, kokemusta verkostomaisesta työskentelystä, kehittämisorientaatiota, ratkaisukeskeisyyttä sekä kokemusta nuorten mediakasvatuksesta ja lukutaitojen edistämisestä.

Arvostamme: kokemusta ryhmien vetämisestä, nuorten vapaa-ajan toiminnan järjestämisestä ja osallistamisprojekteista sekä englannin kielen sujuvaa taitoa. Myös muu kaupunginkirjastoa hyödyttävä erikoisosaaminen otetaan huomioon.

Kirjasto kuuluu ja vaikuttaa itseään kauemmas. Kirjaston toimintaa ohjaavat sivistys ja osallistuminen yhteiskunnalliseen vuoropuheluun.