(Poistunut julkaisusta)

Kirjanpidon asiantuntija (tulliylitarkastaja)
Tulli

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.3.2020

Tullin taloushallinto huolehtii Tullin ulkoisesta ja johdon laskentatoimesta sekä erikseen nimetyistä veronkantoon, Euroopan Yhteisön omiin varoihin ja tietojärjestelmiin liittyvistä tehtävistä. Taloushallinnon henkilöstö sijaitsee hajautettuna Helsingissä, Turussa, Lappeenrannassa ja Torniossa.

Tullissa on haettavana

tulliylitarkastajan (kirjanpidon asiantuntija) virka.

Virka sisältää laajasti vaativia Tullin kirjanpidon ja maksuliikkeen tehtäviä toiminnan kehittämisestä tilinpäätöksen valmisteluun ja toiminnon tietojärjestelmäprojekteihin osallistumiseen. Tehtäväkenttä on monipuolinen ja kehittyvä. Sinulla on samanaikaisesti kesken monia tehtäviä, joita teet yhteistyössä eri tahojen kanssa, joten itsenäinen työskentelyote, hyvä paineensietokyky ja sosiaaliset taidot ovat välttämättömiä.

Hakijalta odotamme

  • tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. laskentatoimi) tai vastaavaa työkokemuksella hankittua taitoa
  • kokemusta kirjanpidon asiantuntijatehtävistä
  • analyyttisyyttä sekä raportointi- ja dokumentointitaitoja
  • hyvää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoa
  • oma-aloitteisuutta ja ongelmienratkaisukykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn
  • hyvää paineensietokykyä

Luemme eduksi

  • kokemuksen valtionhallinnosta ja sen kirjanpidosta
  • kokemuksen tietojärjestelmäprojekteista.

Virkapaikka on Helsinki.

Virassa noudatetaan virastotyöaikaa (7 t 21 min / vrk ja 36 t 45 min / vk).

Virka on Tullin yhteinen ja täytetään sopimukseen mukaan. Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Viran palkkaus määräytyy Tullin palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkkaus koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta (vaativuustaso) sekä sen lisäksi maksettavasta henkilökohtaisesta palkanosasta, joka on 8–44 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta pätevyydestä riippuen. Tehtävän palkkaus sijoittuu vaativuustasolle 16 (vaihteluväli 3 341,96 - 4 455,95 €/kk).

Lisätietoja tehtävästä antavat Marjo Åkerblom, p. 040 332 2064 ja Pekka Pylkkänen, puh. 040 332 2205, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)tulli.fi.

Viran hakuaika päättyy 31.3.2020 klo 16.15. Haastattelut pyritään pitämään viikoilla 16 ja 17.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti www.valtiolle.fi –järjestelmän kautta hakuajan päättymiseen mennessä. Viran ID-tunnus on 28-307-2020.

Hallinto-osastolle osoitetut hakemukset, maininnalla haettavasta virasta voit toimittaa myös Tullin kirjaamoon hakuajan päättymiseen mennessä, sähköpostilla kirjaamo(at)tulli.fi, postitse PL 512, 00101 Helsinki, käyntiosoite Opastinsilta 12, Helsinki. Hakemuksia ei palauteta.

Tulli teettää tehtävään valittavalle henkilölle huumeseulan ja turvallisuusselvityksen.

Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

www.tulli.fi