(Poistunut julkaisusta)

Kirjaamon palveluesimies
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.3.2019

Vantaan kaupunki, konserni- ja asukaspalveluiden toimiala, kuntalaispalvelut

Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa 

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 15.04.2019 - 31.12.2019

Vakinaisen palveluesimiehen siirtyessä loppuvuodeksi projektiin haemme Vantaan kaupungin kirjaamoon palveluesimiestä määräaikaiseen työsuhteeseen.

Jos sinulla on jo kokemusta esimiestyöstä tai omaat hyvät valmiudet kehittyä esimieheksi, tässä on tilaisuutesi kartuttaa esimieskokemusta tiimin vetäjänä! Kirjaamossa työskentelee 5 kirjaajaa sekä 2 lomakesihteeriä.

Palveluesimiehen tehtäväkuvaan kuuluu kirjaamon päivittäisen toiminnan johtaminen ja kirjaajien ohjeistaminen.

Kirjaamo vastaa asioiden rekisteröinnistä sähköiseen asianhallintajärjestelmään ja huolehtii osaltaan kirjaamon tietopalvelusta ja postin käsittelystä.  Lisäksi kirjaamon palveluesimiehellä on keskeinen rooli asiakirjahallinnon ja asianhallintajärjestelmän kehittämistyössä sekä kaupungin henkilöstön tukemisessa, kouluttamisessa ja neuvonnassa.

Arvostamme yhteistyökykyä sekä itsenäistä ja joustavaa työotetta.
Tehtävässä edellytetään tarkkuutta ja huolellisuutta.

Asiakirjahallintotiimin mukavat työkaverit tarjoavat tuen tehtävän hoitamiseen.

Haastattelut aloitetaan jo hakuajan aikana.


Kuntalaispalvelut on Vantaan kaupungin tulosalue, joka kuuluu konserni- ja asukaspalveluiden toimialaan. Kuntalaispalvelut järjestää asiakasta lähellä olevia neuvonta- ja asiointipalveluja, huolehtii alueellisesta toiminnasta ja yhteisötyöstä, valmistelee terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä avustuksia sekä vastaa järjestötilojen toiminnallisesta hallinnoinnista. Kuntalaispalveluiden tehtävänä on tehdä kaupungin palvelut ja päätöksenteko helposti lähestyttäväksi sekä edistää osallisuustyötä kaikkien toimialojen kanssa.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Soveltuva korkeakoulututkinto

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Luemme eduksi 

- asiakirjahallinnon koulutuksen
- kokemuksen ja käytännössä osoitetun osaamisen sähköisestä asianhallinnasta, kouluttamisesta sekä    tiedonohjaussuunnitelman kehittämistyöstä
- mahdollisen aiemman kokemuksen esimiestyöstä

Työpaikkojen lukumäärä: 1 

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde 

Työaika: 36 h 45 min/viikko 

Yhteystiedot:

Palveluesimies Karvinen, Anu

puh. 050 3181643
anu.karvinen@vantaa.fi 

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.