(Poistunut julkaisusta)

Kiinteistöpäällikön virka
Kajaanin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.3.2020

Kiinteistöpäällikön tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää seurakunnan kiinteistöpalvelujen kokonaisuutta. Hän vastaa investointiohjelman laadinnasta, kiinteistöhankkeiden kehittämisestä ja hankesuunnittelun johtamisesta. Tulevina vuosina painopiste on erityisesti korjausrakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa. Tehtävään sisältyy myös hallinnollisten päätösten valmistelu, budjetointi ja hankintojen kilpailuttaminen sekä kiinteistöjen irtaimiston ja kaluston hoidosta ja kunnossapidosta vastaaminen ja huolehtiminen. Kiinteistöpäällikkö vastaa myös metsätalouden hoidosta, toimii esimiehenä kiinteistötoimen, hautatoimen ja Joutenlammen kurssikeskuksen työnjohdolle sekä osallistuu seurakunnan kaavoitus- ja maankäyttöasioiden hoitoon.

Arvostamme hyviä tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja, hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa sekä it-osaamista ja oman auton käyttömahdollisuutta. Valinnassa tullaan käyttämään soveltuvuusarviointia.

Viran pätevyysvaatimuksena on insinöörin (AMK) tai rakennusmestarin (AMK) tutkinto tai vastaava aikaisempi opistotasoinen koulutus sekä laaja kokemus julkishallinnon kiinteistöasiain hoidosta, hyvä rakentamisen, kiinteistönhoidon ja kiinteistöautomaation hallinta sekä kokemus esimiestehtävistä. Virkaan valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset pyydetään lähettämään KirkkoHR:n kautta. Hakuaika päättyy perjantaina 3.4.2020 klo 15.00. Virka täytetään 1.6.2020 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antavat vt. talousjohtaja Auli Ohtonen puh. 044 744 4280 tai sähköposti auli.ohtonen@evl.fi tai kiinteistöpäällikkö Juha Vornanen puh. 044 744 4256 tai sähköposti: juha.vornanen@evl.fi, tavoitettavissa 18.3.2020 alkaen.