(Poistunut julkaisusta)

Kiinteistöpäällikkö
Vaasan seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.6.2018

Kiinteistöpäällikön virka

Vaasan seurakuntayhtymä julistaa kiinteistöpäällikön viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 18.6.2018 klo 12.00.

Seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikön virkaan voidaan valita evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluva konfirmoitu henkilö, jolla on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai virkaan soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (AMK), sekä riittäväksi katsottava käytännön kokemus ja perehtyneisyys viran tehtäväalueeseen, rakennustekniikkaan ja kaavoitus- ja maankäyttöasioihin sekä käytännössä osoitetut esimies- ja johtamistaidot.

Lisäksi hänellä tulee olla toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito (kielitodistus).

Virkasuhteen palkkaus määräytyy KirVesTes:in vaativuusryhmän 603 mukaan.
Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu hakijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta.

Virkasuhde alkaa 13.8.2018 tai sopimuksen mukaan.

Virkasuhteessa on 6 kuukauden koeaika ja virkasuhteeseen valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen valintapäätöksen vahvistamista.

Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Juha Silander, p. 044 480 8400 tai vs. hallintopäällikkö Anneli Dahlbäck, p. 044 480 8410.