(Poistunut julkaisusta)

Kiinteistöpäällikkö
Lohjan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.5.2018

Lohjan seurakunnassa on haettavana

KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRKA

Lohjan seurakunnalla on omistuksessaan ja huolehdittavanaan suuri määrä erilaisia kiinteistöjä ja rakennuksia, joista osa on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Tulevina vuosina painopiste on erityisesti korjausrakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa.

Kiinteistöpäällikön tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää seurakunnan kiinteistöpalvelujen kokonaisuutta. Kiinteistöpäällikkö vastaa seurakunnan rakennushankkeiden teknisestä suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnasta sekä toimii kiinteistöpalveluiden henkilökunnan esimiehenä. Tehtävään kuuluu myös oman toimialan asioiden valmistelu ja esittely kirkkoneuvostolle.

Viran hakijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta vastaavaa ammatillista tutkintoa sekä riittävää rakennusalan tuntemusta. Lisäksi edellytetään suomen kielen erinomaista kirjallista ja suullista taitoa ja ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Eduksi katsotaan kokemus esimiestehtävistä. Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus terveydentilastaan.

Palkkaus on Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 603 mukainen, peruspalkka 3741 - 4302 euroa työkokemuksesta riippuen.

Työ alkaa 1.11.2018 tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Haastattelut järjestetään 4.6.2018. Rekrytointiin sisältyy henkilöarviointi, joka suoritetaan 6.- 8.6.2018 välisenä aikana.

Lisätietoja antavat hallintojohtaja Tarja Virtanen, p. 044 720 2371 ja Personnel Groupin konsultti Kari Sorvari, p.0500 462 550.

Hakemukset lähetetään sähköisesti KirkkoHR -palvelun kautta 1.6.2018 klo 15 mennessä.