(Poistunut julkaisusta)

Kiinteistöpäällikkö
Porin seurakuntayhtymä, Kiinteistöpalvelut

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.3.2018

Porin ev.lut. seurakuntayhtymä julistaa haettavaksi kiinteistöpäällikön viran.

Kiinteistöpäällikön ottaa virkaan yhteinen kirkkovaltuusto. Kiinteistöpäällikön esimiehenä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja.

Kiinteistöpäällikön tulee olla soveltuvan korkeakoulututkinnon tai opistotasoisen tutkinnon suorittanut ja rakennusteknisiin töihin hyvin perehtynyt.

Kiinteistöpäällikön tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän kiinteistöpalveluista, puisto- ja hautauspalveluista sekä metsätaloudesta. Kiinteistöpäällikkö päättää toimialansa hankinnoista ja palvelujen ostosta sekä niitä koskevista sopimuksista sekä rakennus-, peruskorjaustöistä yleisten hankintaohjeiden mukaisesti.

Virkaan haetaan ennakkoluulotonta ja vahvaa asiantuntijaa, jolla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä strateginen ja innovatiivinen kehittämisote. Arvostamme kokemusta kiinteistöjen rakennuttamisesta, kiinteistöjen kehittämisestä ja huollosta, kokemusta johtamistehtävistä, organisointikykyä sekä kykyä osaamisen johtamiseen. Eduksi luetaan julkishallinnon menettelytapojen tunteminen. Kielivaatimuksena on hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen ymmärtämisen taito.

Virkaan valittavan on oltava kirkkolain 6:13 §:n mukaan evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 701 KirVESTES 2017 liite 1:n mukainen. Virka tulee ottaa vastaan viimeistään 1.8.2018 alkaen. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta suoritetaan hakemusasiakirjojen, haastattelujen ja mahdollisen soveltuvuustestin perusteella. Virkaan valitun edellytetään suostuvan mahdollisiin viran tehtävien muutoksiin.

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset on toimitettava 6.4.2018 klo 15.00 mennessä. Hakemukset täytetään sähköisesti osoitteessa http://www.kirkkoporissa.fi/info-ja-asiointi/työpaikkoja .

Virkaan liittyviin kyselyihin vastaa kiinteistöpäällikkö Kalevi Lindfors p. 0400-309730 tai yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Hietanen p. 0400-309 805. Sähköiseen hakuun ja hakuohjeisiin liittyviin kyselyihin liittyvät tiedustelut: ma. hallinto- ja henkilöstöasiantuntija Mirjami Heiniluoma p. 0400-309 800.