(Poistunut julkaisusta)

Kiinteistölakimies, tonttiyksikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.4.2019

Kiinteistölakimies, tonttiyksikkö

Työavain 4-71-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 06.05.2019 kello 15:45
Tonttiyksikkö , Tekniikantie 15 02150 ESPOO
Tekninen ja ympäristötoimi, Toimialan esikunta
Tekninen ala

Tehtävän kuvaus: Teknisen ja ympäristötoimen tonttiyksikkö huolehtii Espoon kaupungin maanomistajatehtävistä. Yksikössä valmistellaan maa- ja vesialueiden hankintaan ja luovuttamiseen liittyvät asiat. Yksikkö vastaa myös kaavoitukseen liittyvien maankäyttösopimusten valmistelusta. Yksikössä työskentelee 20 henkilöä. Kiinteistölakimiehenä toimit laaja-alaisena oikeudellisena asiantuntijana osana tonttiyksikön moniammatillista työyhteisöä. Laadit itsenäisesti kiinteistöjen luovutuksiin, kuten kiinteistön kaupat, vaihdot ja maanvuokraukset, liittyviä oikeudellisia asiakirjoja. Toimit neuvonantajana tonttiyksikön päivittäisen toiminnan tukena ja osallistut myös neuvotteluihin sekä edustat kaupunkia erilaisissa oikeudellisissa yhteyksissä. Tehtävässä toimit yhteistyössä kaupungin sisäisten sidosryhmien kanssa sekä asiakas- ja viranomaisrajapinnassa.


Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Arvostamme kiinteistöalan tuntemusta, kiinnostusta kiinteistö- ja kirjaamisoikeudellisiin kysymyksiin sekä huolellista ja itsenäistä työotetta, neuvottelutaitoa ja asiakaspalveluhenkisyyttä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 4034,96 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min viikossa


Tekninen ja ympäristötoimi luo päivittäisellä työllään asumiselle ja yrittämiselle toimivat ja viihtyisät edellytykset. Esikunta huolehtii toimialan johtamista varten tarvittavien voimavarojen suunnittelusta ja yhteensovittamisesta, yleisten linjausten ja strategioiden valmistelusta sekä yhteisistä kehittämistehtävistä. Esikunnan tehtäviä ovat mm. kehittäminen, talouden suunnittelu ja ohjaus, henkilöstöhallinto, viestintä, alueprojektit, asunto-ohjelmointi sekä asunto- ja tonttipalvelut.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Tonttipäällikkö Hilkka Julkunen
050 304 7628
hilkka.julkunen@espoo.fi

Suunnittelupäällikkö Jukka Haataja (OTM)
050 428 9443
jukka.haataja@espoo.fi