(Poistunut julkaisusta)

Kiinteistöjohtaja / HUS, Helsinki
MPS

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.4.2020

HUS on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija ja työnantaja. Vahvuutemme on osaava ja työssään viihtyvä henkilökunta, joka arvostaa avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Työmme tavoitteena on korkea laatu ja korostamme potilaan parasta. Tervetuloa työkaveriksemme! HUS on savuton.

HUS KIINTEISTÖJOHTAJA

Onko sinulla näyttöä innovatiivisesta muutosjohtamisesta ja muutosten läpiviemisestä? Saatko ihmiset innostumaan ja omaat erinomaiset vuorovaikutustaidot? Haluatko vaikuttaa suuren ja yhteiskunnallisesti merkittävän toimijan strategiseen ja pitkäjänteiseen kiinteistöjohtamiseen?

Haemme HUS Tilakeskus tulosalueelle KIINTEISTÖJOHTAJAA vakinaiseen virkaan. Kiinteistöjohtaja johtaa tulosalueen toimintaa ja vastaa siitä, että tulosalueelle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Vuoden 2020 talousarviossa HUS Tilakeskuksen toimintatuotot ovat 219,0 milj. euroa ja henkilöstömäärä 32.

Kiinteistöjohtajan tehtävässä

  • johdat ja kehität HUS Tilakeskuksen kokonaisuutta varmistaen, että HUSin toimintayksiköillä on käytettävissään toiminnan vaatimuksia vastaavat tilat ja että HUSin kiinteistöomaisuutta hoidetaan tehokkaasti ja ympäristöasiat otetaan huomioon kaikessa konsernin toiminnassa
  • johdat ja vastaat pitkän ajan strategisesta kiinteistöjen käytön ja kehittämisen suunnittelusta
  • luot hyvällä henkilöstöjohtamisella edellytykset HUS Tilakeskukselle pysyä ja kehittyä vetovoimaisena ja haluttuna työpaikkana
  • johdat ja rakennat sisäisiä ja ulkoisia kumppanuuksia tunnistaen niiden merkityksen toiminnan kehittämisessä
  • kehität ja uudistat toimintaa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja viet asioita eteenpäin jämäkästi ja määrätietoisesti.

Tehtävässäsi teet tiivistä yhteistyötä HUSin ylimmän johdon kanssa ja raportoit talousjohtajalle.

Kiinteistöalan hyvä tuntemus, kiinteistöjohtamisen ja -talouden sekä toimitilojen hallinnan ja sopimustekniikan syvällinen osaaminen luovat erinomaiset edellytykset sinulle tehtävässä menestymiseen. Lisäksi tuntemus kunnallisesta päätöksentekoprosessista ja perehtyneisyys sairaalatekniikkaan sekä ympäristö- ja energia-asioihin auttavat tehtävässä menestymiseen. Sinulla on kyvykkyyttä strategiseen johtamiseen, tunnistaa tulevaisuuden mahdollisuudet ja riskit sekä viedä asioita pitkäjänteisesti eteenpäin.

Tartu haasteeseen! Lähetä hakemus 27.4.2020 mennessä hakupainikkeen kautta. Voit keskustella tehtävästä ja kysyä lisätietoa MPS:n senior partnerilta Juha Vaaralta, puh. 020 746 9411.

Hakukelpoisuus
Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi yliopistotutkinto ja kokemus johtamistehtävissä.

Rekrytointi on uusintahaku tammikuulta 2020, joten huomioimme aikaisemmat hakemukset.