(Poistunut julkaisusta)

Kiinteistöassistentti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.11.2019

Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitilajohtamisen vuokrauksen yksikkö hakee assistenttia toimitilahallinnon tehtäviin.

Kiinteistöassistentti on keskeisessä roolissa kaupungin suoraan omistamien kiinteistöjen, budjetoinnissa, tietojen päivittämisessä tietojärjestelmiin, raportoinnissa, sisäisten toimitilavuokrien laskennassa ja laskuttamisessa sekä päivittäisten asioiden hoitamisessa. Lisäksi hän on mukana sisäisiin toimitilavuokriin liittyvissä kehityshankkeissa, kuten Koki - kiinteistötietojen ylläpitojärjestelmä ja Graafinen tilahallinta.

Soveltuva ammattikorkeakoulu-, opisto- tai koulutasoinen tasoinen tutkinto tai ammattitutkinto.

Tehtäväkohtainen palkka on 2364,82 €/kk +mahdollinen ammattialalisä 3 v 4% tai 5 v 8%.

Tehtävässä edellytetään hyviä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen
työskentelyyn sekä paineensietokykyä.

Arvostamme kiinteistöalan tai assistentille sopivaa koulutusta, kokemusta kiinteistöhallinnan ohjelmistojen käytöstä, iloista asennetta sekä tarkkaa ja huolellista työskentelytapaa.