(Poistunut julkaisusta)

Kiinteistö- ja hankintapäällikkö
Porvoon seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.11.2020

Porvoon seurakuntayhtymän muodostavat Porvoon suomalainen seurakunta, Borgå svenska domkyrkoförsamling sekä yhtymän tukipalvelut. Porvoon seurakuntayhtymällä ja sen seurakunnilla on Porvoon tuomiokirkon ja Pikkukirkon lisäksi käytössään seurakuntatyön tukena mm. kappeleita, seurakuntakeskuksia, Pellingin kurssikeskus, nuoriso- ja kerhotiloja sekä muita tiloja eri puolilla kaupunkia. Toimintaamme ohjaa kestävän kehityksen mukainen ja luontoarvoja kunnioittava ympäristöohjelma. Seurakuntayhtymässä työskentelee n. 130 työntekijää.

Porvoon seurakuntayhtymä julistaa uudelleen haettavaksi

KIINTEISTÖ- JA HANKINTAPÄÄLLIKÖN VIRAN

Kiinteistö- ja hankintapäällikkö vastaa kiinteistötoimen johtamisesta, suunnittelusta, organisoinnista ja kehittämisestä. Kiinteistöpäällikkö on seurakuntayhtymän kiinteistöasioiden asiantuntija, joka valmistelee toimialan asiat seurakuntayhtymän toimielimille sekä toimii esittelijänä kiinteistö- ja hautausmaajohtokunnassa. Kiinteistöpäällikön tehtäviin kuuluu mm. suunnitella ja valvoa kiinteistöjen korjaustoimintaa, toimia seurakuntayhtymän kiinteistöjen isännöitsijänä, vastata seurakuntayhtymän metsäasioista, huolehtia maankäyttö- ja kaavoitusasioista sekä toimia kiinteistötoimen henkilöstön esimiehenä.

Kiinteistö- ja hankintapäälliköltä edellytetään vähintään rakennusmestarin, AMK insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkintoa, hyvää perehtyneisyyttä rakennus- ja kiinteistötoimen suunnittelu- ja ohjaustehtäviin sekä riittävää kokemusta rakennuttamistehtävistä, julkisten yhteisöjen hallinnon tuntemusta sekä kokemusta esimiestehtävistä. Hakijalta edellytetään erittäin hyviä yhteistyötaitoja ja kykyä sitoutua pitkäjänteiseen kiinteistöjen kehittämiseen, innovoivaa työotetta sekä strategista silmää tulevaisuuden tilatarpeiden ratkaisemiseksi. Hakijalle eduksi luetaan maankäyttö- ja kaavoitusasioiden tuntemus.

Kiinteistö- ja hankintapäälliköllä tulee olla hyvä molempien kotimaisten kielten suullinen kielitaito ja tyydyttävä toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito. Kielitaitovaatimusta esitetään muutettavaksi toisen kotimaisen kielen osalta tyydyttäväksi suulliseksi ja kirjalliseksi taidoksi. Muutoksesta päätetään 10.12. yhteisessä kirkkovaltuustossa.

Kiinteistö- ja hankintapäällikön viran palkkaus on sijoitettu Kirkon Virka- ja työehtosopimuksen vaativuusluokkaan 603. Hakijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Viran täytössä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Rekrytoinnissa käytetään mahdollisesti soveltuvuustestausta. Valittavan henkilön tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Virka täytetään 1.2.2021 lukien tai sopimuksen mukaan. Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.12.2020 kuluessa. Haastattelut pidetään erikseen kutsuttaville hakijoille keskiviikkona 13.1.2021.

Virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon virantäytössä.

Lisätietoja antavat virka-aikana:
Hallintojohtaja Sari Mankinen, puh. 0400 156 257, s-posti: sari.mankinen(at)evl.fi
Henkilöstöpäällikkö Karl-Johan Wickström puh. 040 6844 088, s-posti: karl-johan.wickstrom(at)evl.fi