(Poistunut julkaisusta)

Kiinteistö- ja hankintapäällikkö
Porvoon seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.8.2020

Kiinteistö- ja hankintapäällikkö on seurakuntayhtymän kiinteistöasioiden asiantuntija. Hän vastaa kiinteistötoimen johtamisesta, suunnittelusta, organisoinnista ja kehittämisestä. Kiinteistö- ja hankintapäällikön vastuualueeseen kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

- laatii investointiohjelman sekä talousarvion kiinteistötoimelle ja valvoo niiden toteutumista
- valmistelee kiinteistötoimen asiat yhteiselle kirkkoneuvostolle ja kiinteistö- ja hautausmaajohtokunnalle sekä toimii johtokunnassa kiinteistö- ja hankintapäällikön vastuualueen asioiden esittelijänä
- suunnittelee ja valvoo kiinteistöjen korjaustoimintaa
- toimii seurakuntayhtymän kiinteistöjen isännöitsijänä ja edustaa seurakuntayhtymää/hautainhoitorahastoa niiden omistamien asunto-osakkeiden asunto-osakeyhtiöiden kokouksissa
- huolehtii seurakuntayhtymän kiinteistötoimen sekä irtaimiston hankinnoista, kiinteistötoimen palvelusopimusten kilpailuttamisesta ja sopimusten toteutumisen valvonnasta
- vastaa seurakuntayhtymän metsäasioista/metsänhoitosuunnitelmasta
- huolehtii seurakuntayhtymän maankäyttö- ja kaavoitusasioista
- toimii kiinteistötoimen henkilökunnan esimiehenä
- suorittaa hallintojohtajan antamat tehtävät.

Kiinteistö- ja hankintapäälliköllä tulee olla vähintään rakennusmestarin tutkinto tai esim. AMK insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinto, hyvä perehtyneisyys rakennus- ja kiinteistötoimen suunnittelu- ja ohjaustehtäviin sekä riittävä kokemus rakennuttamistehtävistä, julkisten yhteisöjen hallinnon tuntemus sekä kokemusta esimiestehtävistä. Hakijalta edellytetään erittäin hyviä yhteistyötaitoja ja kykyä sitoutua pitkäjänteiseen kiinteistöjen kehittämiseen. Kiinteistö- ja hankintapäälliköllä tulee olla hyvä molempien kotimaisten kielten suullinen kielitaito ja tyydyttävä toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito. Hakijalle eduksi luetaan maankäytön ja kaavoittamisen tuntemus.

Kiinteistö- ja hankintapäällikön viran palkkaus on sijoitettu vaativuusryhmään 603 ja tehtäväkohtainen palkka 3900 €/kk. Lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuen kokemuslisää max. 15 v 445,90 €/kk. Hakijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Rekrytoinnissa käytetään soveltuvuustestausta. Virkaan valittavan henkilön tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Kiinteistö- ja hankintapäällikön virka täytetään 1.1.2021 lukien tai sopimuksen mukaan. Hakuaika alkaa 1.8.2020 ja hakemukset tulee jättää viimeistään 21.9.2020 sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja tarvittaessa virka-aikana:
Hallintojohtaja Sari Mankinen, puh. 0400 156 257, s-posti: sari.mankinen(at)evl.fi
Henkilöstöpäällikkö Karl-Johan Wickström puh. 040 6844 088, s-posti: karl-johan.wickstrom(at)evl.fi