(Poistunut julkaisusta)

Kiertävä, osa-aikainen lastenohjaaja
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, Karjasillan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2020

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana kiertävän osa-aikaisen (30 h/viikko) lastenohjaajan pysyväisluontoinen työsuhde, sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta. 

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite 
Lasten hengellisen, henkisen ja sosiaalisen kasvun tukeminen sekä perheiden tukeminen kristillisessä kasvatustyössä. 
Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen. 

Tehtävän pääasiallinen sisältö 
- Kerhotyön  suunnittelu ja toteuttaminen 
- Osallistuminen jumalanpalvelusten, leirien ja retkien, vanhempien tilaisuuksien, juhlien ja muiden tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen (erityispainopiste lasten musiikissa) 
- Yhteistyö vanhempien ja päivähoidon kanssa 
- Kouluvalmiuksien tukeminen 
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa 
- Muut esimiehen määräämät tehtävät 

Muuta tehtävän sisällöstä 
- Työssä oppijoiden ohjaus ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen 
- Vastuu omalta osaltaan työalan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä 

Muu tarvittava osaaminen 
- Hyvät yhteistyötaidot 
- Tiimityötaidot 
- Joustavuus työtehtävissä 

Eduksi katsotaan monipuolinen osaaminen. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. 

Huomioitavaa 
Valitun on ennen palvelussuhteen alkamista esitettävä ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.) ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 

Kelpoisuusehtona 
Piispainkokouksen 9.9.2009 antaman päätöksen mukainen tutkinto (lapsi- ja perhetyön perustutkinto) tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto tai koulutus. 

Palvelussuhteen ajankohta 1.3.2020 alkaen

Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 402 mukainen. Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan palvelusajan täyttyessä (5, 10 ja 15 vuotta). 

Koeaika 6 kk 

Hakuaika päättyy 27.1.2020 klo 15. Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisen rekrytointipalvelumme kautta. Määräajan jälkeen saapuneita sähköisiä tai paperisia hakemuksia taikka hakemusten liitteitä ei huomioida hakuprosessissa. 

Lastenohjaajan tehtävän täyttää Karjasillan seurakunnan seurakuntaneuvosto.