Kieltenopettaja / Tampereen seudun työväenopisto
Tampereen kaupunki, Tampereen seudun työväenopisto

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 7.6.2021

Tampereen seudun työväenopisto on yksi Suomen suurimmista kansalaisopistoista. Se on Tampereen kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on perustettu 1899. Tampereella ja Ylöjärvellä toimivan opiston opetusta on järjestämässä 28 päätoimista työntekijää ja noin 400 tuntiopettajaa. Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opinnoissa käy vuosittain yli 15 000 opiskelijaa. Tampereen seudun työväenopistoon kuuluvat opiston toimipisteet Tampereella Sampolan kampuksella ja Ylöjärvellä Koulutuskeskus Valossa sekä kuvataidekoulu Sara Hildén -akatemia.

Haemme päätoimista opettajaa kieltenopetukseen.

Päätoimisen opettajan tehtävänä on suunnitella ja koordinoida opiston opetusta, tapahtumia ja palvelutoimintaa erityisesti kielten opetusalalla. Opiston opintotarjonnassa tulee ottaa huomioon elinikäisen oppimisen periaatteet, alueen asukkaiden tarpeet, opiskelijan omaehtoinen itsensä kehittäminen sekä opiskelutaitojen ja kansalaisvalmiuksien tukeminen. Opettajan tehtävään sisältyy opetusta omaan vastuualueeseensa kuuluvilla kursseilla sekä osallistuminen osaltaan koko opiston kehittämistyöhön. Tehtävän pääasiallisena opetus- ja suunnittelualana ovat vieraat kielet. Ainealueiden suunnitteluun liittyy myös oman opetus- ja suunnittelualueen sekä niihin liittyvien palveluiden ja tapahtumien kehittäminen sekä yhteydenpito tuntiopettajien kanssa ja uusien tuntiopettajien perehdyttäminen.

Kurssien sisältöihin liittyvä opintoneuvonta edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja kaikenikäisten ja -taustaisten ihmisten kanssa. Kommunikoinnin on sujuttava niin suullisesti kuin kirjallisestikin sekä suomeksi että englanniksi. Kursseilla opettaminen edellyttää pedagogisia taitoja, kykyä välittää tietoa erilaisin menetelmin sekä esiintyä ja olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa.

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan.

Arvostamme vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen tuntemusta ja kokemusta opettajan tehtävistä. Eduksi on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, prosessien kokonaisnäkemys ja hallinta, organisointi- ja suunnittelutaidot sekä hyvät tieto- ja viestintätekniset taidot.

Pyydämme, että merkitset hakemukseesi kelpoisuutesi ja liität mukaan CV:n ja kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen Kuntarekryyn. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävää aiemmin hakeneet otetaan haussa huomioon.

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Maija-Liisa Gröhn, puh. 050 3848251 ja apulaisrehtori Tuula Vatanen, puh. 040 8062400, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Hakuaika päättyy 17.6.2021. Tehtäviä haetaan Kuntarekryssä Hae työpaikkaa -painikkeesta.
Ohjeita hakemiseen löydät https://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/meille-toihin.html.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, hr.pirkanmaa@monetra.fi

On vain yksi Tampere, mutta monta syytä tulla ja jäädä. Tampereen tavoitteena on olla korkean osaamisen kaupunki, arjen ykkönen ja vetovoimainen elämyskaupunki. Olemme kompaktin kokoinen kaupunki, jossa tykätään työskennellä, asua ja opiskella. Tehtävämme on varmistaa, että palvelut ovat sujuvia, liikkuminen helppoa ja vapaa-ajan mahdollisuudet monipuolisia. Tarjoamme sinulle Tampereen kaupungilla vakaan työpaikan vastuullisessa ympäristössä sekä monipuoliset työsuhde-edut. Tule osaksi monialaista osaajajoukkoamme tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä kaupunkilaisten hyväksi. Tule Tampereen tekijäksi!

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästa antaa rehtori Maija-Liisa Gröhn, puh. 050 3848251 ja apulaisrehtori Tuula Vatanen, puh. 040 8062400, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot