(Poistunut julkaisusta)

Kieli- ja kulttuuriryhmien tuntiopettaja, Jalavapuiston koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.2.2021

Kuvaus tehtävästä: Kieli- ja kulttuuriryhmien opettajan tehtävät Jalavapuiston koulussa. Tehtävät sijoittuvat aluksi RVAL 3-6 -luokan opetukseen.

Koulun nimi ja osoite: Jalavapuiston koulu, Jalavakuja 1, 02760 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun aineenopettajan tai luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta valmistavan luokan opettamisesta, hyvää kielitaitoa sekä hyvää asiakirjahallintaa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kulttuurien tuntemusta sekä kokemusta monikulttuurisesta yhteistyöstä. Lisäksi arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Jalavapuiston koulu on monimuotoinen koulu. Opetusta annetaan sekä suomenkielisillä että kaksikielisillä (suomi-englanti) luokilla 1-6 sekä toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa (TAO) luokilla 1-9. Koulun oppilasmäärä on n. 340 ja henkilökunnan lukumäärä on vuosittain n. 50.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).