(Poistunut julkaisusta)

Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja

Työavain 3-1720-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Jousenkaaren koulu , väistöosoite: Rehtorintie 11 02360 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Kieli- ja kulttuuriryhmien opettajat

Tehtävän kuvaus: Jousenkaaren kouluun haetaan kehitysmyönteistä kieli- ja kulttuuriryhmien opettajaa. Luot yhdessä henkilökunnan kanssa koulumme uutta toimintakulttuuria kieli- ja kulttuuriryhmien opetukseen. Jousenkaaren koulu on noin 350 oppilaan alakoulu. Koulussa on yleisopetuksen lisäksi painotettua musiikinopetusta luokilla 3.–6. A1-kielinä koulussa opiskellaan englantia sekä ranskaa ja A2-kielenä englantia. Jousenkaaren koulun kotipesä on Tapiolassa. Syksystä 2016 asti olemme olleet väistötiloissa. Kesän 2019 aikana muutamme takaisin Tapiolan alueelle. Jousenkaaren koulun väistö jatkuu 1.8.2019 alkaen uudessa toimipaikassa Uusikummun koulurakennuksessa. Tämä vastaremontoitu ja sisältä täysin uudistettu rakennus sijaitsee osoitteessa Riihitontuntie 7, 02200 Espoo. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan tai aineenopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus. Tai: Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme koulutusta ja kokemusta S2-opetuksesta sekä monikulttuurisuudesta. eduksi luetaan Espoon käytäntöjen tuntemus kieli- ja kulttuuriryhmien opetukseen liittyen. Arvostamme myös joustavaa ja kehittämismyönteistä työotetta sekä yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Päivi Harjula
09 81639040
virka-aikana