(Poistunut julkaisusta)

Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja

Työavain 3-1709-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Kaitaan koulu , Iivisniementie 1 02260 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Kieli- ja kulttuuriryhmien opettajat

Tehtävän kuvaus: Haemme Kaitaan kouluun vuosiluokille 7-9 kieli- ja kulttuuriryhmien opettajaa. Hän opettaa suurimman osan oppiaineista. Tehtävässä opetustunteja on 24 tuntia viikossa. Kaitaan koulu tarjoaa painotettua opetusta kuvataiteessa. Lisäksi meillä on ryhmämuotoista erityisopetusta (sopeutumisen ja tunne-elämän vaikeudet) sekä perusopetukseen valmistavaa opetusta. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan tai aineenopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus. Tai: Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään laajaa kokemusta ja monipuolista kielitaitoa monikulttuuristen perheiden kohtaamisessa, kokemusta ja näkemystä eriyttämisestä ja arvioinnista, vahvaa ryhmädynamiikan hallintaa, kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä sekä erinomaisia yhteistyötaitoja.

Arvostamme hyviä yhteisöllisyystaitoja, monikulttuurisuustaitoja, innostusta oman työn kehittämiseen ja kokemusta S2-oppilaiden osallisuuden lisäämisessä kouluyhteisössä sekä sen kehittämistä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Ritva Mickelsson
(09)81643182
ritva.mickelsson@espoo.fi