(Poistunut julkaisusta)

Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, Ymmerstan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.10.2020

Haemme kieli- ja kulttuuriryhmien opettajaa tukemaan erityisesti koulumme oppilaita, jotka opiskelevat suomea toisena kielenä. Heidän opetuksensa järjestetään erilaisissa joustavissa ryhmissä tai samanaikaisopettajan ohjauksessa luokissa.

Koulun nimi ja osoite: Ymmerstan koulu, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen, 24 tuntia viikossa.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa marraskuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus tai aineenopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, kyvykkyyttä toimia samanaikaisopettajana luokanopettajien kanssa sekä vastata oman ryhmän oppimisesta. Tehtävässä edellytetään myös joustavuutta erilaisten oppijoiden kanssa työskentelyssä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta opettajan työstä ja erilaisten kulttuurien monipuolista tuntemusta.

Ymmerstan koulu on 1-6 luokan oppilaille opetusta järjestävä peruskoulu, joka on profiloitunut kirjallisuuden ja tiedonhallintataitojen opetukseen. Koulussa toimitaan yhteisöllisen oppimisen periaatteiden mukaisesti, sekä aikuisyhteisössä että oppilaiden kanssa. Haemme iloiseen ja ahkeraan joukkoomme resurssiopettajaa, joka on valmis sitoutumaan koulumme profiiliin ja yhteisölliseen toimintakulttuuriin. Ymmerstan koulu tarjoaa sitoutuneen, innostuneen ja kannustavan työyhteisön.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).