(Poistunut julkaisusta)

Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.8.2019

Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, tuntiopettaja

Työavain 3-1487-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 02.09.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 22.08.2019 kello 15:45
Iivisniemen koulu , Arttelikuja 4 02260 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Kieli- ja kulttuuriryhmien opettajat

Tehtävän kuvaus: Iivisniemen kouluun haetaan kehitysmyönteistä ja hyvät yhteistyötaidot omaavaa kieli- ja kulttuuriryhmien opettajaa. Luot yhdessä henkilökunnan kanssa koulumme uutta toimintakulttuuria kieli- ja kulttuuriryhmien opetukseen ja olet valmis sitoutumaan koulumme toimintakulttuuriin, yhdessä tehtävään koulun kehittämistyöhön ja opetukseen. Iivisniemen koulussa on kannustava ja innostava työyhteisö. Elämässä tarvittavien taitojen lisäksi haluamme tukea oppilaitamme omien luonteenvahvuuksien löytämisessä ja kehittämisessä hyve-etiikan hengessä. Toiminnassamme pidämme tärkeänä yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä, luovuutta ja positiivisuutta. Koulumme sijaitsee viihtyisällä, rauhallisella alueella meren tuntumassa hyvien liikenneyhteyksien päässä. Palvelussuhde alkaa syyskuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan tai aineenopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus. Tai: Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme : - joustavaa ja kehittämismyönteistä työotetta sekä yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta. - laajaa kokemusta monikulttuuristen perheiden kohtaamisessa - kokemusta ja näkemystä eriyttämisestä ja arvioinnista - hyviä ryhmänohjaustaitoja kokemusta


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
rehtori Leila Tuominen
050 309 5205
leila.tuominen@espoo.fi

apulaisrehtori leena-kaisa.pesola
043 825 7621
leena-kaisa.pesola@espoo.fi