(Poistunut julkaisusta)

Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, Ruusutorpan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Kuvaus tehtävästä: Maahanmuuttajien pienryhmäopetus yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan vuosiluokilla 7-9.

Koulun nimi ja osoite: Ruusutorpan koulu, Leppävaarankatu 24

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun aineenopettajan tai luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme joustavaa ja kielitietoista työotetta, kokemusta maahanmuuttajataustaisten yläkouluikäisten oppilaiden opetuksesta perusopetuksen oppiaineissa. Lisäksi arvostamme hyviä yhteistyötaitoja.

Ruusutorpan koulu sijaitsee keskellä kehittyvää Etelä-Leppävaaraa, Sellon läheisyydessä, viheralueen vieressä. Koulu on kasvanut oppilaidensa mukana yhtenäiseksi peruskouluksi. Koulussamme järjestetään myös esiopetusta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).