(Poistunut julkaisusta)

Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, Päivänkehrän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Koulun nimi ja osoite: Päivänkehrän koulu, Päivänkehräntie 2, 02210 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun aineenopettajan tai luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- opettajakokemusta, erityisesti kieli- ja kulttuuriryhmän opettajakokemusta
- kokemusta ja erityisosaamista S2 oppilaiden opettamisesta
- kokemusta oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta niin samanaikaisopettajana kuin oman opetusryhmän opettamisesta
- hyvää opetussuunnitelman tuntemista niin suomi toisena kielenä osalta kuin muiden oppiaineiden osalta
- kykyä tehdä työtä yhdessä niin luokanopettajien kuin aineopettajien kanssa
- kokemusta pedagogisesta asiakirjatyöstä ja perheiden kanssa tehtävästä työstä
- muita sellaisia tekijöitä, joiden katsotaan voivan vahvistaa Päivänkehrän kouluyhteisön kollektiivista osaamista.

Päivänkehrän koulu on alakoulu Espoon Olarissa. Koulussa on oppilaita noin 680, opettajia 45, avustajia 12 ja muuta henkilökuntaa 3. Koululla on kaksi toimipistettä Komeetan toimipiste ja Päivänkehrän toimipiste. Yleisopetuksen lisäksi koulussa on ruotsin kielistä kielikylpyopetusta, painotettua musiikkiluokkaopetusta, erityisentuen pienryhmiä sekä valmistavan opetuksen pienryhmä.

Tehtävä sijoittuu todennäköisesti lukuvuonna 2021-22 Päivänkehrän toimipisteeseen. Jatkossa osa opetuksesta voi olla Komeetassa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).