(Poistunut julkaisusta)

Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, päätoiminen tuntiopettaja, Olarin koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Haemme Olarin kouluun kieli- ja kulttuuriryhmien opettajaa (toistaiseksi otettava päätoiminen tuntiopettaja). Opettaja työskentelee koulun kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaiden kanssa opettaen heille suomea toisena kielenä, tukien heitä muilla tunneilla samanaikaisopettajana ja ohjaten heidän oppimispolkuaan koulussamme. Tehtävään valittava henkilö työskentelee vuosiluokilla 1-3. Oppilaista noin 30 prosenttia on kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaita. Oppilaat edustavat noin 20 eri kansallisuutta.

Koulun nimi ja osoite: Olarin koulu, Lillhemtintie 1, 02250 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun aineenopettajan tai luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta ja/tai näkemystä kieli- ja kulttuuriryhmien opettamisesta. Hyvä englannin kielen taito on tarpeellinen.

Lisäksi arvostamme ahkeruutta ja sitoutumista. Aktiivisuus, vuorovaikutustaidot, kyky toimia moninaisessa ympäristössä ja riittävät digi-valmiudet ovat tärkeitä.


Olarin koulu on toiminut yhtenäisenä peruskouluna 1.8.2017 lähtien. Koulussa on yhteensä noin 630 oppilasta kahdessa toimipisteessä Opinmäen kiinteistössä ja Olarinniityssä. Olarin koululla on pitkät perinteet matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämisessä. Luokilla 7.-9. tarjotaan painotettua matemaattis-luonnontieteellistä opetusta. Olarin koulu on kasvava koulu. Olarin koulussa tärkeää on elämän perustaitojen ja -tietojen oppiminen, oppimisen taidot ja erilaisuuden hyödyntäminen voimavarana.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).