Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, Hansakallion koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Kieli - ja kulttuuriopettajan tehtävä. Lukuvuonna 2021-22 koulussa toimii yleisopetuksen luokat 1-6 ja lisäksi lähes jokaisella vuosiluokalla oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttava erityisluokka. Koulussa on yhteensä kaksi kieli- ja kulttuuriryhmien opettajaa. Hansakallion koulussa on 2021-22 noin 630 oppilasta.

Koulun nimi ja osoite: Hansakallion koulu, Hansakallion 4, 02780 Espoo.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun aineenopettajan tai luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kykyä ja halua oman työn ja työyhteisön työtapojen kehittämiseen sekä tiimityöskentelyyn erityisesti oman luokkatasonsa kanssa. Arvostamme kykyä ja halua toimia yhteisopettajuudessa luokanopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan kanssa. Arvostamme näkemyksiä, kiinnostusta, osaamista ja kykyä vahvuuspedagogiikan näkökulman tuomisesta osaksi kasvatus- ja opetusjärjestelyjä. Lisäksi arvostamme muita innovatiivisia ja toimivia käytännön näkemyksiä osana kasvatus- ja opetusjärjestelyitä sekä luokkatason yhteistyötä. Tästä esimerkkinä lähikouluperiaatteen vahvistuminen koulussa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1411753
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo