Kielenkääntäjä
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 11.1.2021

Haemme Asiakaspalvelut ja viestintä -tulosalueelle käännöspalveluiden yksikköön määräaikaiseen virkasuhteeseen kielenkääntäjän sijaista 1.3.2021-30.4.2022 väliselle ajalle.  

Kielenkääntäjät suunnittelevat, toteuttavat ja kehittävät PRH:n käännöspalveluita neljän hengen käännöstiimissä. Kääntäjät tekevät yhteistyötä viraston kaikkien tulosalueiden kanssa. Käännöstöitä tehdään pääasiallisesti suomesta ruotsiin ja englantiin. Työtehtäviin kuuluvat myös kielenhuoltotyöt.

Parhaat edellytykset tehtävään antaa kieli- tai käännösalan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä käytännön kokemus käännöstyöstä. Tehtävässä on hyötyä PRH:n eri tehtäväalueiden (esim. IPR-asioiden) tuntemuksesta. Toivomme, että osaat käyttää sujuvasti käännösmuistiohjelmia, hallitset yleisimpien toimistosovellusten käytön ja IT-osaamisesi on muutenkin ajantasaista. Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa. Voimme lukea eduksi julkisen sektorin tuntemuksen vastaavanlaisissa tehtävissä. Arvostamme oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä omaksua nopeasti uusia asioita.

Kielenkääntäjän tehtäväkohtainen palkka määräytyy PRH:n palkkausjärjestelmän mukaisesti ja sijoittuu vaativuustasolle 12 (3 395 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksamme henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. PRH:ssa on käytössä myös tulospalkkiojärjestelmä.

Sijaisuus pyritään täyttämään 1.3.2021 lukien tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja tehtävistä antaa ylikielenkääntäjä Oili Metsänheimo, p. 029 509 5229 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@prh.fi. Tutustu PRH:een myös viraston kotisivuilla.

Siirry Valtiolle.fi:hin lukemaan ilmoitus kokonaisuudessaan ja hakemaan tehtävään viimeistään 25.1.2021.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot