Keskusrekisterin johtajan virka
Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.2.2020

Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisteri aloitti toimintansa vuodenvaihteessa. Keskusrekisteri palvelee asiakkaita seurakuntien jäsenrekisteriä koskevissa asioissa esim. rekisteröimällä kasteita ja vihkimisiä sekä laatimalla virkatodistuksia, sukuselvityksiä ja esteiden tutkinnalla. Asiakkaita ovat mm yksityishenkilöt, pankit, asianajotoimistot sekä seurakunnat. Johtokunta johtaa keskusrekisteriä. Johtokunnan jäseniksi valitaan yhteistyöseurakuntien/seurakuntayhtymien edustajia.

Haemme määräaikaiseen virkasuhteeseen

JOHTAJAA

kehittämään ja johtamaan keskusrekisterin toimintaa

Keskusrekisterin johtaja

·         vastaa kirkonkirjojenpidon viranomaistehtävistä

·         toimii keskusrekisterin henkilökunnan esimiehenä

·         valmistaa mm. johtokunnan asioita

·         vastaa keskusrekisterin taloudesta

Keskusrekisterijohtajan pääasiallinen työntekemispaikka on Pietarsaaren toimipisteessä. Keskusrekisterillä on myös toimipiste Vaasassa ja tulevaisuudessa myös Ahvenanmaalla.

Viran kelpoisuusehtona on ylemmän korkeakouluasteen koulutus tai tutkinto tai vastaava teoreettinen osaaminen ja työkokemus.

Rekisterijohtajalta vaaditaan ruotsin ja suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Kielitaidot on osoitettava kielitodistuksilla tai todistuksilla kuten Valtioneuvoston asetuksessa määrätään suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003).

Virkaan voidaan valita evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Palkka vaativuusryhmän 602 ja virkaehtosopimuksen, viran johtosäännön ja muiden sääntöjen mukaan. Virka on määräaikainen ja perustettu ajalle 1.5.2020-31.12.2021. Koeaika on kuusi kuukautta. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Yhteiseen kirkkoneuvostoon osoitettavat hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan osoitteeseen: Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä, Ebba Brahen puistikko 2, 68600 Pietarsaari tai pedersorenejdens@evl.fi 2.3.2020 klo 16.00 mennessä. Merkki ”Hakemus keskusrekisterin johtaja”. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa keskusrekisterin johtaja Erland Sundqvist 040 310 0492, erland.sundqvist@evl.fi.

Pietarsaari, 11.2.2020

Yhteinen kirkkoneuvosto

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot