(Poistunut julkaisusta)

Keski-Porin seurakunnan kirkkoherra
Keski-Porin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.5.2018

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi
Keski-Porin seurakunnan kirkkoherran viran.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Hakemuksen liitteiksi vaaditaan nimikirjanote ja lääkärintodistus.

Viran erityisiksi tarpeiksi tuomiokapituli on määritellyt:
Keski-Porin seurakunnassa on noin 19 000 jäsentä ja 29 työntekijää. Se on suurin Porin ev.lut. seurakuntayhtymän kuudesta seurakunnasta. Keski-Porin seurakunnan kirkkoherralta edellytetään taitoa johtajuuteen. Hänellä tulee olla aktiivinen, innovatiivinen asenne tehdä työtä seurakuntansa keskellä sekä kykyä toimia koko seurakunnan paimenena. Hänen tulee omata taitoa ja kykyä henkilöstöjohtamisen ja hallinnon työtapojen kehittämiseen sekä seurakunnan johtamisjärjestelmän uudistamiseen. Hänellä tulee olla taitoa ja kykyä ottaa paikkansa viestinnän kärkenä. Kirkkoherran työotteen odotetaan rohkaisevan seurakuntalaisia osallistujasta tekijäksi.

Hakuaika päättyy 8.6.2018 kello 15.00. Tämän jälkeen hakijoille lähetetään kirjallinen haastattelulomake.
Lisäksi hakijoiden on varauduttava alustavasti saapumaan tuomiokapitulissa toteutettavaan haastatteluun 21.6.2018.

Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla Keski-Porin seurakunnan seurakuntaneuvostossa.

Virkaa haetaan ensisijaisesti täyttämällä sähköinen hakulomake täällä. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

Ohjeita hakemuksen täyttämiseen:
Lääkärintodistus liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Liitetiedosto ja nimikirja kohtaan Ansioluettelo.

Lisätietoja virasta:
Kirkkoherra Kari Erkkola, kari.erkkola@evl.fi, p. 0400 309 820
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, pauliina.jarvinen@evl.fi, p. 0400 126515