(Poistunut julkaisusta)

Keski-Porin seurakunnan kappalainen
Keski-Porin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.3.2018

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Keski-Porin seurakunnan kappalaisen viran.

Papin perustyön lisäksi hakijoilta edellytettäisiin kokemusta seurakunnan eri työaloista ja kiinnostusta diakoniseen työtapaan.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Virkaan on kelpoinen pastoraalitutkinnon suorittanut pappi.
Koeaika on 6 kuukautta.
Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote kappalaisen viran hakua varten.

Valituksi tulleen pitää toimittaa seurakunnalle lääkärintodistus sekä tarvittaessa rikosrekisteriote, jonka Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.
Virka täytetään 1.1.2019 lukien.

Hakuaika päättyy 6.4.2018 klo 15.00.

Virkaa haetaan ensisijaisesti jättämällä sähköinen hakuilmoitus. Toissijaisesti hakemuksen voi toimittaa myös osoitteeseen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin os. Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

Lisätietoja:
Kirkkoherra Kari Erkkola, p. 0400 309 820, kari.erkkola@evl.fi
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen p 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi