(Poistunut julkaisusta)

Kesätyöntekijöitä/harjoittelijoita Asiakasohjausyksiköihin-Kotona asumisen tuki
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.2.2021

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhus- ja vammaispalvelut
Vammaisten ja Ikääntyvien AsiakasohjausTyösuhteen kesto: Määräaikainen 01.06.2021 - 01.08.2021


Vantaan vanhus- ja vammaispalvelujen Asiakasohjauksen yksiköissä on tarjolla kesätyöntekijöiden paikkoja  sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liiketalouden opiskelijoille. Työhön sisältyy palveluohjaukseen liittyviä avustavia tehtäviä  sekä ikääntyvien että vammaisten puolella. Liiketalouden opiskelijoiden työ painottuu toimistotyöhön.Työsuhteet ovat kuukauden mittaisia ja ajoittuvat kesä- elokuulle.

Palkkaus määräytyy osaamistason ja opintojen valmiusasteen perusteella.

Ei aiempaa ammattitutkintoa.

Edellytämme: Aktiivista työotetta, joustavuutta, yhteistyötaitoja ja avointa mieltä.

Tervetuloa meille töihin!

Kotona asumisen tuen yksikkö tarjoaa hyvin moninaisen tehtäväkentän. Yksikkö vastaa nimensä mukaan palveluista, joiden tavoitteena on tukea ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona selviytymistä. Yksikkö vastaa myös vammaisten ja vanhusten keskitetystä asiakasohjauksesta (asiakasneuvonta, palveluohjaus, palvelutarpeen selvittäminen, sosiaalityö, omaishoidon tuki, vanhusten ja vammaisten liikkumista tukevat palvelut ja kuljetuspalvelut sekä henkilökohtainen apu). Kotona selviytymistä tuetaan kotihoidon tuki- ja peruspalveluin, vammaisten päivätoiminnalla, vanhusten päivätoiminnalla sekä vammaisten työllistymistä tukevien palvelujen avulla. 


Työsuhteen tietoja

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Työpaikkojen lukumäärä: 2

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 2 viikon koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Toimintayksikön esimies

Kvist Anne

043 827 2533

anne.kvist@vantaa.fi


Tavoitettavissa 9-15

sirkku.salminen@vantaa.fi pauliina.savolainen@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.