(Poistunut julkaisusta)

Kesätyöntekijöitä nuoriso- ja rippikoulutyöhön
Ylä-Savon seurakuntayhtymä, Iisalmen seurakunta, Nuorisotyö

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.1.2019

Iisalmen seurakunta hakee nuoriso- ja rippikoulutyöhön neljää (4) kesätyöntekijää erimittaisiin määräaikaisiin virkasuhteisiin ajalle 28.5.-18.8.2019.

Työtehtäviin kuuluu mm. rippikoulujen suunnittelu, valmistelu ja toteutus yhteistyössä rippikoulutiimin kanssa sekä mahdollisesti varhaisnuorten leirien suunnittelu, toteutus yhteistyössä työntekijätiimin kanssa.

Eduksi katsomme kokemuksen leirityöstä sekä kirkon kasvatusalan koulutuksen tai alalle opiskelun. Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon jäsen. Palkka määräytyy kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 301 mukaan (1.724,35 e/ kk).

Hakemukset tulee jättää 1.3.2019 klo 15.00 mennessä. Työpaikkoihin haetaan KirkkoHR:n (www.sakasti.evl.fi/tyopaikat) kautta sähköisellä hakulomakkeella. Haastattelut järjestetään 25.3. klo 12.00 alkaen. Kutsut haastatteluihin lähetetään erikseen. Valinnoista ilmoitetaan sähköpostitse 1.4.2019 mennessä.

Lisätietoja:
Jouni Vuorijärvi
puh. 044-7335215
jouni.vuorijarvi@evl.fi