(Poistunut julkaisusta)

Kesätyöntekijä
Mölnlycke Health Care Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.1.2020

Kesätyö 2020 Mölnlycken Mikkelin tehdas

Haemme kesätyöntekijöitä erilaisiin tuotannon työtehtäviin - koneenkäyttäjiksi, sairaalatarvikevalmistajiksi, laadunvarmistajiksi sekä varastotyöntekijäksi.

Koneenkäyttäjä (noin 30 henkilöä) vastaa tuotantoajosta, konesäädöistä sekä käyttäjäkunnossapidosta. Tehtäviin kuuluvat lisäksi myös mm. tuotantoajon aikaiset SAP-kirjaukset, mahdollisten vika- ja häiriötilanteiden tunnistaminen, tuotemateriaalin tilaukset varastosta, materiaalien oikeellisuuden varmistaminen sekä tuotannon aikaisten tarkastuksien, mittausten ja kirjaamisten tekeminen. Koneenkäyttäjä huolehtii lisäksi konelinjojen puhdistuksesta sekä siivouksesta sekä yleisen järjestyksen ja siisteyden ylläpidosta.

Sairaalatarvikevalmistaja (noin 40 henkilöä) vastaa valmiiden tuotteiden pakkauksesta ja tarkastuksesta annettujen ohjeiden mukaan, sekä huolehtii pakkausmateriaalin tilauksesta varastosta ja oikeellisuuden tarkistuksesta. Konelinjojen puhdistus ja siivoustehtävät kuuluvat myös sairaalatarvikevalmistajan työnkuvaan.

Laadunvarmistajan (noin 3 henkilöä) tehtäviin kuuluvat tuotteiden ja raaka-aineiden tarkastukset, tarkastustulosten kirjaukset ja arkistointi sekä tuotteiden ja raaka-aineiden vapautukset ohjeiden mukaisesti.

Varastotyöntekijän (noin 7 henkilöä) vastuulla on oikea-aikaiset raaka-aineiden siirrot varastotiloista konelinjoille sekä takaisin varastoon. Jokainen varastotyöntekijä huolehtii myös oman työpisteensä siisteydestä ja järjestyksestä työvuoronsa aikana.  

Odotamme sinulta reipasta asennetta työhön, oma-aloitteisuutta, kykyä tehdä 3-vuorotyötä nopeatahtisessa työympäristössä ja sitoutumista työhön koko kesälomakaudeksi (31.8. asti). Olet vähintään 18-vuotias ja omaat hyvät ryhmätyöskentelytaidot. Kaikkiin työtehtäviimme annetaan tarvittava koulutus. Työt alkavat sopimuksen mukaisesti huhti- ja toukokuun välisenä aikana

Hakuaika tehtävään päättyy 23.2.2020. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta käy ilmi koulutuksesi ja työkokemuksesi. Kerro myös vapaamuotoisesti, miksi haluat töihin juuri Mölnlyckelle!

Otamme yhteyttä haastatteluun valittuihin henkilöihin heti soveltuvien henkilöiden löydyttyä.

Olemme savuton työpaikka. Huumausainetestaus kuuluu päihdeohjelmaamme.