(Poistunut julkaisusta)

Kesätyöntekijä, verosihteeri, henkilöverotus, 20 paikkaa, Turku
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Mitä odotamme sinulta?

*Oletko esimerkiksi oikeustieteen, kauppatieteen tai hallintotieteen opiskelija?
*Tunnetko verolainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä?
*Oletko aloitteellinen ja kykenet itsenäiseen päätöksentekoon?

Pääset mukaan seuraaviin tehtäviin:

• Teet henkilöasiakkaiden verovalvontaa, verotustapausten valmistelua ja verotuspäätöksiä
• Ohjaat ja neuvot henkilöasiakkaita

Mikä tekee kesätyöntekijän työstä tärkeää?

Kun työskentelet Verohallinnossa kesätyöntekijänä, pääset vaikuttamaan siihen, että henkilöasiakkaat osaavat hoitaa verotukseen liittyvät asiat oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Yhdessä varmistamme sen, että verotulot tulevat kerätyiksi mahdollisimman kattavasti hyvinvointiyhteiskunnan toimintojen ylläpitämiseen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

• Soveltuvia opintoja (esim. oikeustiede, kauppatiede, hallintotiede)
• Verolainsäädännön ja oikeuskäytännön tuntemusta
• Sujuvaa suullista ja kirjallista esitystaitoa
• Aloitteellisuutta, ongelmanratkaisutaitoja ja hyvää päätöksentekokykyä
• Hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä asiakaspalveluvalmiuksia
• Itsenäistä ja aktiivista työskentelyotetta

Hakijalle katsotaan eduksi aiempi kokemus Verohallinnossa työskentelystä ja verotuksen tuntemus.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Haettavan viran/tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 3 mukaisesti kokemuksesta riippuen. Vaativuustason mukainen tehtäväkohtainen palkanosa on 1966,26 euroa kuukaudessa. Lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa kokemuksen mukaan.

Edut

Tarjoamme sinulle innostavan ja monipuolisen työympäristön, jossa voit kehittää omaa osaamistasi ja ammattitaitoasi.

Lisäksi tarjoamme joustavan työajan, työmatkasetelin ja ateriatuen.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Ryhmähaastattelut järjestetään viikolla 7 tai 8.

Huomioithan, että hakemukset ovat julkisia asiakirjoja.