(Poistunut julkaisusta)

Kesätyöntekijä / Sommararbetare
NordicHub

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.2.2018

Haluatko tulevaisuudessa työskennellä kansaivälisessä ympäristössä ja tutustua markkinoinnin ja viestinnän saloihin? sekä edistää yhdessä Viexpon koordimoiman NordicHubin kanssa kansainvälistymistä ja vientiä Pohjoismaihin ja sieltä edelleen maailmalle?

Viexpo on suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymisen terävä työkalu. Sparraamme yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Neuvomme ja tuemme vankalla asiantuntijuudella kaikkien toimialojen yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. NordicHub on Viexpon koordinoima Pohjoismaisen kansainvälisen liiketoiminnan ja erityisesti viennin valtakunnallinen osaamishubi. NordicHub toimii verkostomaisessa yhteistyössä kunkin alueen vahvinta osaamisaluetta hyödyntäen rakentaakseen yhteistyössä toimintaa pk-yritysten kokonaisvientiratkaisujen kasvattamiseksi Skandinavian markkinoille ja Skandinaviasta maailmalle. Nyt teillä lukiolaisilla on loistava mahdollisuus päästä mukaan kehittämään Pohjoismaista yhteistyötä yhteen Pohjanmaan kansainvälisimmistä organisaatioista. Haemme yhteensä kuutta alle 18-vuotiasta nuorta visionääriä kesätöihin kolmeksi viikoksi 4-22.6.2018 toimipisteellemme Vaasaan, Kokkolaan ja Pietarsaareen.

Työtehtävät koostuvat: tiedonhausta ja markkinaselvityksistä, pohjoismaisen yhteistyön suunnittelusta, markkinoinnista ja viestinnässä avustamisesta, somen päivittämisestä sekä yritys- ja yhteistyökumppanien tapaamisista.

Edellytämme työnhakijalta: tiimityötaitoja, positiivista mieltä ja innovatiivisuutta, tunnollisuutta ja motivaatiota sekä halua oppia ja ideoida uutta. Ruotsin- ja englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Hae mukaan iloiseen ja kansainväliseen tiimiimme viimeistään 20.3 mennessä täyttämällä hakemuslomake ja lähettämällä CV:si sähköpostitse! 

Hakemuslomake: https://www.webropolsurveys.com/S/C7BE42B03C37164B.par

CV:t ja lisätietoja:

Charlotta Alén NordicHub Project Manager charlotta.alen@viexpo.fi 0503308810

Julia Ruotsi Communications & Marketing Trainee julia.ruotsi@viexpo.fi 0503585669

 

Mukana Pohjanmaan liitto & Viexpo

 

Vill du arbeta i en internationell miljö i framtiden och bli bekant med marknadsföringens och kommunikationens särdrag? och tillsammans med NordicHub som koordineras av Viexpo, befrämja internationalisering och export till de nordiska länderna och därifrån vidare till världen?

Viexpo är de finländska företagens vassaste verktyg i internationaliseringen. Vi sparrar företag att växa och bli internationella. Vi ger råd och hjälper med stark expertis företagen inom alla branscher i export- och internationaliseringsfrågor. NordicHub är en riksomfattande kompetenshub som koordineras av Viexpo och som är specialiserad i nordisk verksamhet och särskilt i export. NordicHub fungerar genom nätverksliknande samarbete och utnyttjar regionens styrkor för att bygga upp en verksamhet som ska öka antalet sm-företagens helhetsexportlösningar till Skandinavien och vidare från Skandinavien till världen. Nu har ni gymnasieelever en bra möjlighet att tillsammans utveckla med oss det nordiskt samarbetet i ett av Österbottens mest internationella organisationer. Vi söker totalt sex under 18 åriga unga visionärer för att sommarjobba tre veckor, den 4-22.6.2018, till våra kontor i Vasa, Karleby och Jakobstad. 

Arbetsuppgifterna består av: Informationssökning och marknadsundersökning, utveckling av nordiskt samarbete, marknadsföring och kommunikation, uppdatering av sociala medier och möten med affärspartners och kunder.

Vi förutsätter att jobbsökaren har: Samarbetsförmåga, positivt tänkande och innovativitet, vänlighet och motivation och viljan att lära sig och komma med idéer. Färdigheter i svenska, finska och engelska anses som en fördel.

Sök med i vår glada och internationella team senast 20.3 genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka ditt CV via e-post! 

Ansökningsblankett: https://www.webropolsurveys.com/S/C7BE42B03C37164B.par

CV:n skickas till och ytterligare information ges av:

Charlotta Alén NordicHub Project Manager charlotta.alen@viexpo.fi 050338810

Julia Ruotsi Communications & Marketing Trainee julia.ruotsi@viexpo.fi 0503585669

 

Tillsammans med Pohjanmaan liitto & Viexpo