(Poistunut julkaisusta)

Kesätyöntekijä markkinaoperaatiot-osaston vastapuolet ja vakuudet -toimistoon
Suomen Pankki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.1.2020

Markkinaoperaatiot-osaston vastapuolet ja vakuudet -toimisto vastaa rahapolitiikan toteuttamiseen liittyvän vastapuoli- ja vakuuskehikon kehittämisestä eurojärjestelmässä ja sen toimeenpanosta Suomessa. Lisäksi toimisto huolehtii rahapolitiikan toteuttamisen riskienhallinnan tehtävistä. Toimisto tuottaa vastuualueeltaan korkealaatuista seurantaa ja analyysia päätöksenteon tueksi. 

Markkinaoperaatiot -osaston vastapuolet ja vakuudet -toimisto hakee

kesätyöntekijää 

rahoitusasiantuntijan tehtäviin.

Kesätyöntekijän keskeisiä tehtäviä tulevana kesänä ovat

  • eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuudeksi ja rahapolitiikan osto-ohjelmiin hyväksyttävien arvopapereiden ja näiden liikkeeseenlaskijoiden arviointi, jatkuva seuranta sekä analyysi
  • rahapolitiikan vastapuolten seuranta ja analyysi
  • rahapolitiikan toteuttamiseen liittyvät riskienhallintatehtävät
  • erilaiset tietojen raportointi- ja päivitystehtävät.

Kesän kuluessa sinun on mahdollista tehdä lyhyt kirjallinen selvitys jostakin työhösi läheisesti liittyvästä aiheesta.

Odotamme sinulta:

  • edistyneitä (maisterivaiheessa olevia) rahoituksen, taloustieteen tai muun soveltuvan alan opintoja
  • kiinnostusta rahoitusmarkkinoihin ja eurojärjestelmän sekä keskuspankin toimintaan
  • sujuvaa suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa
  • aiempi työkokemus pankissa tai muussa rahoituslaitoksessa sekä raha- ja arvopaperimarkkinoiden hyvä tuntemus katsotaan eduksi
  • työ edellyttää MS Office-ohjelmien hyvää hallintaa, data-analytiikan ja datavisualisoinnin (esim. Tableau, Power BI) osaaminen on suuri etu.

Arvostamme aloitteellista ja energistä työotetta sekä hyviä yhteistyötaitoja. Suomen Pankki tarjoaa kiinnostavan työympäristön ja näköalapaikan Euroopan keskuspankkijärjestelmään. Tarjoamme kesätyöntekijöillemme kattavan perehdytyksen organisaatioon ja työtehtäviin sekä kannustavat ja tukea antavat kollegat. Kesätyöhön pankissa voit tutustua aiempien vuosien kesätyöntekijöiden blogien kautta.

Noin kolmen kuukauden mittainen kesätyö ajoittuu välille 11.5.2020-13.9.2020. Tehtävän palkkaus ja muut edut määräytyvät Suomen Pankin palkkauskäytäntöjen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa vanhempi rahoitusekonomisti Katri Järvinen p. 09 183 2215 tai sähköpostitse katri.jarvinen@bof.fi.

Lue osaston esittely Suomen Pankin verkkopalvelusta.